NOVEMBER

Aktuellt

22–25 november: Modul A10 och B10: Förbönsworkshop, Götabro kursgård

1–3 februari: Modul B1:

Befrielsetjänst del 2, Lärjungagården

Välkommen!

ELLEL MINISTRIES SVERIGE är en icke samfundsbunden stiftelse med syfte att ge bibelundervisning, lärjungaträning och själavård.

Vi tror att varje män­ni­ska, som Guds skapelse och som föremål för Jesu frälsningsverk, kan upp­rättas till helhet och trygghet.

Vi erbjuder själavård, församlingsbesök och kurser. Anar du att detta kan vara Guds svar på ditt behov, tveka inte att ta kontakt med oss!

”Herren är nådig och rättfärdig,

vår Gud är barmhärtig.” (Ps 116:5)