OKTOBER

Aktuellt

9–11 november: Att urskilja och

avslöja villfarelser, Götabro kursgård

 

22–25 november: Modul A10 och B10: Förbönsworkshop, Götabro kursgård

Välkommen!

ELLEL MINISTRIES SVERIGE är en icke samfundsbunden stiftelse med syfte att ge bibelundervisning, lärjungaträning och själavård.

Vi tror att varje män­ni­ska, som Guds skapelse och som föremål för Jesu frälsningsverk, kan upp­rättas till helhet och trygghet.

Vi erbjuder själavård, församlingsbesök och kurser. Anar du att detta kan vara Guds svar på ditt behov, tveka inte att ta kontakt med oss!

”Förtrösta på Herren av hela ditt hjärta,

förlita dig inte på ditt förstånd.

Räkna med honom på alla dina vägar,

så skall han göra dina stigar jämna.” (Ord 3:56)