Kalender

 

April

6–8 april: Modul B7: Olycksfall och trauman, Götabro kursgård

20–22 april: Helanderetreat, Götabro kursgård

 

Maj

4–6 maj: Modul A8: Steg mot frihet från fruktan, Lärjungagården

10 maj: Hur hjälper vi människor med autismspektrumstörningar?, Café Utsikten, Stockholm

17–20 maj: Modul B8: Helande genom kreativitet, Götabro kursgård

25–27 maj: Helanderetreat, Åhusgården, Skåne

26–17 maj: Församlingsbesök, Rättvik

 

Juni

15–17 juni: Sommarkonferens, Örnsköldsvik

 

Juli

3–8 juli: Sommarvecka: "Vid Jesu fötter", Trunnagården, Orsa

 

Augusti

3–5 augusti: Sommarkonferens, Nyköping

17–19 augusti: Helanderetreat, Götabro kursgård

 

September

7–9 september: Modul A9: Principer för själavård och förbön, Lärjungagården

28–30 september: Modul B9: Stress och utbrändhet, Götabro kursgård

 

Oktober

5–7 oktober: Fortbildningsdagar för våra medarbetare

19–21 oktober: Helanderetreat, Götabro kursgård

 

November

22–25 november: Modul A10 och Modul B10: Förbönsworkshop, Götabro kursgård

 

December

7–9 december: Helanderetreat, Götabro kursgård