Kalender

 

September

8–10 september: Modulkurs A4: Inre helande och känslomässig hälsa, Lärjungagården

22–24 september: Modulkurs B4: Guds plan för relationer, Götabro kursgård

 

Oktober

6–8 oktober: Fortbildningsdagar för våra medarbetare

13–14 oktober: Guds Fadershjärta, m Ken Symington, Frälsningsarmén, Jönköping

20–22 oktober: ”God's Heart for Europe”, Ellel Ministries Europakonferens, Baak, Ellel's center i Nederländerna

20–22 oktober: Helanderetreat, Götabro kursgård

 

November

10–12 november: Modul A5: Befrielsetjänst, Lärjungagården

24–26 november: Modul B5: Upprättelse efter övergrepp, Götabro kursgård

 

December

8–10 december: Helanderetreat, Götabro kursgård

 

 

 

 

Till "Start"