Kalender

 

Februari

2–4 februari: Modul A6: Helande för människans ande, Lärjungagården

18–19 februari: Församlingsbesök Ekshärad

23–25 februari: Modul B6: Vrede – hur hanterar vi den?, Götabro kursgård

 

Mars

3 mars: Upprättelse av självbilden. Att se sig själv med Kristi ögon. Sion Helsingborg

9–11 mars: Helanderetreat, Götabro kursgård

16–18 mars: Modul A7: Sexualitet – välsignat av Gud, Lärjungagården

 

April

6–8 april: Modul B7: Modul B7: Olycksfall och trauman, Götabro kursgård

20–22 april: Helanderetreat, Götabro kursgård

 

Maj

4–6 maj: Modul A8: Steg mot frihet från fruktan, Lärjungagården

17–20 maj: Modul B8: Helande genom kreativitet, Götabro kursgård

 

Juni

15-17 juni: Sommarkonferens, Örnsköldsvik

 

Juli

3-8 juli: Sommervecka: "Vid Jesu fötter", Trunnagården, Orsa

 

Augusti

3-5 augusti: Sommarkonferens, Nyköping

17–19 augusti: Helanderetreat, Götabro kursgård

 

September

7–9 september: Modul A9: Principer för själavård och förbön, Lärjungagården

28–30 september: Modul B9: Stress och utbrändhet, Götabro kursgård

 

Oktober

5–7 oktober: Fortbildningsdagar för våra medarbetare

19–21 oktober: Helanderetreat, Götabro kursgård

 

November

22–25 november: Modul A10 och Modul B10: Förbönsworkshop, Götabro kursgård

 

December

7–9 december: Helanderetreat, Götabro kursgård

 

 

 

 

 

 

 

Till "Start"