Kalender

 

Juli

3–8 juli: Sommarvecka: "Vid Jesu fötter", Trunnagården, Orsa

 

Augusti

3–5 augusti: Sommarkonferens, Nyköping

17–19 augusti: Helanderetreat, Götabro kursgård

 

September

7–9 september: Modul A9: Principer för själavård och förbön, Lärjungagården

14–16 september: Församlingsbesök, Rättvik

28–30 september: Modul B9: Stress och utbrändhet, Götabro kursgård

 

Oktober

5–7 oktober: Fortbildningsdagar för våra medarbetare

19–21 oktober: Helanderetreat, Götabro kursgård

27 oktober: Jesus upprättar nu, Moholm

 

November

9–11 november: Att förstå urskiljning, Götabro kursgård

22–25 november: Modul A10 och Modul B10: Förbönsworkshop, Götabro kursgård

 

December

7–9 december: Helanderetreat, Götabro kursgård

 

 

2019

 

Januari 2019

 

Februari 2019

1–3 februari: Modul B1: Befrielsetjänst del 2, Lärjungagården

22–23 februari: Utforska A1: Den övergripande bilden, Götabro kursgård

 

Mars 2019

8–10 mars: Helanderetreat, Götabro kursgård

22–23 mars: Utforska A2: Att känna Gud, Götabro kursgård

29–31 mars: Modul B2: Förvandlad genom sinnets förnyelse, Lärjungagården

 

April 2019

12–13 april: Utforska A3: Guds huvudnyckel, Götabro kursgård

26–28 april: Helanderetreat, Götabro kursgård

 

Maj 2019

10–12 maj: Modul B3: Steg mot frihet från beroenden, Lärjungagården

17–18 maj: Utforska A4: Förlorad och funnen, Götabro kursgård

 

Juni 2019

 

Juli 2019

 

Augusti 2019

16–18 augusti: Helanderetreat, Götabro kursgård

 

September 2019

6–8 september: Modul B4: Guds plan för relationer, Lärjungagården

13–14 september: Utforska A5: Guds fiende avslöjad, Götabro kursgård

 

Oktober 2019

4–6 oktober: Helanderetreat, Götabro kursgård

18–19 oktober: Utforska A6: Innifrån och ut, Götabro kursgård

 

November 2019

8–10 november: Fortbildningsdagar för våra medarbetare, Götabro kursgård

15–17 november: Modul B5: Upprättelse efter övergrepp, Lärjungagården

22–24 november: Helanderetreat, Götabro kursgård

 

December 2019

6–7 december: Utforska A7: Lära känna sig själv