Välkommen till en heldag om

Autism-

spektrum-

störningar

 

Föreläsare: Helena Bingham, legitimerad psykolog

Torsdag 10 maj i Stockholm

 

Målgrupp: Kursen riktar sig primärt till själavårdare och förebedjare, som många gånger kommer i kontakt med personer med sådana funktionsnedsättningar, men alla är varmt välkomna.

Under dagen kommer vi att gå igenom vad olika Autismspektrumstörningar (Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar) innebär och vad man behöver tänka på i bemötandet med personer med sådan problematik. Vi kommer att titta närmare på de olika bokstavsdiagnoserna ADHD, ADD och DAMP, vad det innebär att ha Tourettes syndrom och Aspergers syndrom.

Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar är ärftliga och innebär att hjärnan fungerar på ett annorlunda sätt som ofta skapar problem i vardagen och i samspelet med andra. Men fungerandet kan även innebära positiva förmågor och begåvningar. Kom och lär dig mer om de olika funktionsnedsättningarna och vad man som förebedjare behöver tänka på i förbönssituationen.

Helena Bingham är en kristen legitimerad psykolog med lång erfarenhet inom rättspsykiatrin och av psykiatriskt behandlingsarbete. Hon är ofta anlitad som föreläsare inom psykisk ohälsa och bemötande. Helena arbetar numera som privatpraktiserande psykolog i Uppsala. Helena har under många år varit engagerad inom Ellel Ministries.

Tid: Torsdag 10 maj, kl. 10.00–16.00.

Plats: Café Utsikten konferenslokaler

Rehnsgatan 20, 6 tr, Stockholm

T-banestation Rådmansgatan.

 

Kostnad: 250:- som inkluderar fika. Lunch ordnar man själv.

Det finns många möjligheter i nära anslutning till lokalerna.

 

Anmälan: bokning@ellel.se eller 072-749 31 40