Att hitta roten till problemet

2527 oktober 2019, Åhusgården


Har du fått upprepad förbön för ett problem som ändå aldrig tycks förändras? Eller känner du det som om du går runt, runt i cirklar utan att hitta någon lösning? I så fall tror vi det här en kurs som skulle passa dig.


Vi har sett människor komma för att få hjälp med problem som de haft i många år och som de, fastän de försökt, inte tycks kunna få bukt med. Trots att symptomen kan försvinna för ett tag, kommer de tillbaka. Vi har erfarit att detta ofta beror på att grundorsakerna till problemen inte kommit i dagen och blivit åtgärdade.


Problemen i våra liv kan vara avundsjuka, bitterhet, oförmåga till djupare engagemang, beroenden och även kroppslig sjukdom. Men ofta är det inte dessa svårigheter som är det verkliga problemet, utan någon djupare liggande grundorsak, problemets rot. Om någon har fått mycket förbön för ett problem som trots det förblir olöst, kan detta vara anledningen.


Gud vet vilka grunder han har lagt i våra liv och vad som påverkat oss under livets gång. På den här kursen får du lära dig se vilka de underliggande orsakerna kan vara och hur man kan komma tillrätta med dem. När Gud får avslöja dessa djupa rötter och sedan hela oss, kan vi bli verkligt fria från det som plågat oss.


Kursen ger dig möjlighet att få förbön för problem inom livsområden som berör bland annat förlåtelse, synd, påverkan från tidigare generationer och livslögners inverkan på ditt sanna jag.


Plats: Åhusgården
Tid: 2527 oktober 2019


Pris med helpension:
Enkelrum: 2.900:-
Dubbelrum: 2.700:-
Ej boende: 1.950:-
30% rabatt för studerande och ungdom under 25 år.


Bokning:

Du anmäler dig till Ellel Sverige:
Telefon: 072-749 31 40 eller använd vårt bokningsformulär.