"När du själv får helande

och större insikt,

blir också din förmåga

att hjälpa andra större..."

"Den helige Ande

visade mig hinder

i mitt hjärta

och fyllde mig

till bredden.

Jag förstår nu

mer av min kallelse."

Vittnesbörd:

Vittnesbörd:

"Herren är god!

Jag har längtat

efter detta hela livet!"

Modulkurserna

är för alla som söker personligt helande

och som vill växa

i sin vandring

med Herren.

Modulkurser


Kurserna ger dig viktiga nycklar till helande och lärjungaskap och flera möjligheter att själv få samtal med förbön.


Introduktion

Våra modulkurser  består av två serier (A och B) där varje serie omfattar 10 veckoslutskurser. Det är kurser vars syfte är att uppmuntra dig i ditt kristna liv, förmedla helande och hjälpa dig till en djupare gemenskap med Jesus, och samtidigt utrusta dig att kunna hjälpa andra på liknande sätt. Kurserna ger dig viktiga nycklar till helande och lärjungaskap och flera möjligheter att själv få samtal med förbön. De är också tillfällen då man kan få vänner för livet. 


Är modulkurserna något för mig?

De är inte avsedda bara för dem som känner sig kallade till helandetjänst, utan för alla som söker personligt helande och som vill växa i sin vandring med Herren. Personer som arbetar med själavård, pastorer och gruppledare m.fl., bör ha stor glädje av dessa kurser, som är tänkta att ge Kristi kropp ökad kunskap om skadade och sårade människors situation och hur man kan hjälpa dem vidare i deras lärjungaskap.


När du själv får helande och större insikt, blir också din förmåga att hjälpa andra större, eftersom du kommer att arbeta utifrån personlig erfarenhet. Modulkurserna avslutas med en workshop, där du får praktisk övning ledd av medlemmar i Ellels själavårdsteam.


Tidigare deltagare i kurserna har sagt att deras vandring med Herren har berikats och gemenskapen med honom fördjupats. Några har också upplevt att deras personliga kallelse blivit bekräftad.Modulkurser B under 2019–2020

Modulkurs B ges på Lärjungagården, Torestorp söder om Borås.

Befrielsetjänst del 2, 1-3 februari 2019

Förvandlad genom sinnets förnyelse, 29-31 mars 2019

Steg mot frihet från beroenden, 10-12 maj 2019

Guds plan för relationer, 6-8 september 2019

Upprättelse efter övergrepp, 15-17 november 2019

Frihet från vrede och ilska,  februari, 2020

Olycksfall och trauman, mars/april, 2020

Helande genom kreativitet, maj, 2020

Stress och utbrändhet, september, 2020

– Förbönsworkshop, november, 202


Pris per kurstillfälle med helpension:

Enkelrum:    2.600:-

Dubbelrum: 2.300:-

Ej boende:    1.650:-

30% rabatt för studerande och ungdom under 25 år.

De som deltar i alla 10 kurserna, får 50% rabatt på workshopen.


Anmälan

Använd gärna vårt bokningsformulär.

Modulkurs A

Modulkurs A består av 10 veckoslutskurser spridda över 2 år. Målsättningen är att presentera nyckelprinciper till hjälp i helandetjänsten och att förmedla helande och uppmuntran och kanske ibland en utmaning till deltagarna. Kursernas innehåll är utformade så att man får största utbytet av dem om man går dem i den följd de är presenterade, men man kan också delta i separata kurser. En avslutande workshop ger praktisk erfarenhet av helandetjänsten.


Översikt över veckoslutskursernas innehåll:

En bibliskt baserad kurs som söker besvara grundläggande frågor om helandetjänsten. Den tar även upp hinder för helande.


Om den helige Andes roll i den troendes liv och hur man blir ledd och utrustad av honom när man vill förmedla Guds kärlek.


Ger insikt om grundorsakerna (rötterna) till förkastelse i en persons liv och hur man kan finna botemedlet i den sanna kärleken och acceptansen hos Gud.


Hur man kan identifiera rötterna till inre skador och känslomässig smärta och förmedla Guds helande kärlek.


Djupgående undervisning som tar upp den bibliska grunden och ger praktiska riktlinjer för befrielsetjänsten i den kristna församlingen.


Förmedlar insikt om hur skador på vår ande kan påverka och förvanska vår sanna identitet och att Gud är den ende som kan möta våra djupaste behov.


Ger förståelse av hur Gud menat vår sexualitet och hur man kan förmedla helande till dem som skadats genom orättfärdiga sexuella handlingar.


Diskuterar rötterna till sådan fruktan som är emot Guds vilja och hur man kan hjälpa människor så att de kan leva i frihet och äkta frid.


Praktiska riktlinjer för helandetjänsten.


  • Förbönsworkshop

Tillfälle att under överinseende praktiskt tillämpa det man lärt under de nio föregående kurserna. För dig som gått minst sju av modulkurserna eller Ellels grundkurser.
Modulkurs B  

Modulkurs B bygger vidare på den undervisning man fått under modul A, och består av ytterligare 10 veckoslutskurser. Del B tar upp ytterligare områden där sårade och skadade människor kan ha behov.


Översikt över veckoslutskursernas innehåll:

Ger en djupare förståelse av hur man tar sig an särskilda problem inom helande- och befrielsetjänsten, till exempel alternativ medicin, kampsporter, frimureri och falska religioner.


Tar upp olika saker som vi ofta kämpar med i våra kristna liv och i våra relationer, och hur vi kan få leva fria från skuld, fruktan och inre konflikter.


Behandlar rötterna till olika beroenden, inte bara hur de yttrar sig utåt. Kursen ger hopp och hjälp till dem som är bundna i detta och till dem som söker hjälpa dem.


Den här kursen vill ge insikt om vad som kan gå fel i relationer och hur man kan förbättra och kanske även återupprätta relationer som verkar vara omöjliga att reparera.


En kurs för alla som vill vara till hjälp för människor som blivit kränkta. Den inkännande undervisningen kommer också att hjälpa dem som själva blivit utsatta för övergrepp att förstå en del av den smärta och de svårigheter de upplever.


Undervisning om rättfärdiga sätt att uttrycka vrede och ilska och hur vi med Guds hjälp kan få kontroll över de starkaste känslor.


Detta är inte så mycket en kurs som det är en upplevelse! Ett helande till friheten ”att vara” utan tvånget ”att göra” är något som berör oss på djupet. Den här kursen handlar om att förstå och kunna ta emot Guds kärlek.


Den här kursen undersöker grundorsakerna till stress och hur Gud kan skänka helande. Klar bibelbaserad undervisning om oro och den frid och vila som bara Jesus kan ge.


Posttraumatisk stress och följderna av olyckor kan påverka våra liv länge, ibland åratal efter själva händelsen. Vi ser på viktiga nycklar till ett varaktigt helande.


  • Förbönsworkshop

Tillfälle att praktiskt och under handledning tillämpa det man lärt sig under de nio tidigare kurserna.Till "Kurser"


Till "Start"