Planerade församlingsbesök

 

FEBRUARI

Trygg i sin identitet

som man respektive kvinna

Datum: 2–3 februari, 2019

Plats: Cafékyrkan Hörnstenen, HSB gatan 3 i Rättvik

 

Anmälan: senast 29 januari till Lena Johansson, Cafékyrkan Hörnstenen, telefon 0707-223 183, pastorsakuten@gmail.com

Kostnad: 375:-/ person inklusive fika betalas in på bankgiro 5404-2999

Lunch köper var och en själv på restauranger i närheten.

Eventuellt boende bokas och betalas av deltagaren.

Arr: Cafékyrkan Hörnstenen i samarbete med Ellel Ministries och Bilda

 

PROGRAM

 

Lördag 2 februari

10.00 Kaffe

10.30 Lovsång

10.50 Pass 1: Guds skapelse – jämlika men olika.

11.30 Paus

11.45 Pass 2: Livsbagage – försvarsmekanismer.

12.45 LUNCH

14.00 Pass 3: Frihet – från förkastelse, fruktan och jämförelser.

15.00 Paus

15.15 Pass 4: Förlåtelse

16.15 Gruppsamtal (en eller flera grupper för män resp. kvinnor)

17.30 Redovisning – uppföljning – förbön)

18.00 Slut för dagen

 

Söndag 3 februari

10.00 Kaffe

10.30 Lovsång

10.50 Pass 5: Korsets betydelse för trygga och rätta relationer.

11.30 Paus

11.45 Pass 6. Tjäna med dina gåvor – andliga och praktiska.

Avslutning, Lunch, ev, Förbönssamtal.