Ellel sommarkonferens, 15–17 juni

EFS-kyrkan, Örnsköldsvik.

Ellel sommarkonferens, 3–5 augusti

Hjortensbergskyrkan, Nyköping.