Styrkta i vår ande

– genom den helige Ande

Sommarkonferens 15–17 juni

EFS Gullänget, Örnsköldsvik

 

”Må fridens Gud själv helga er helt och fullt, och må er ande, själ och kropp bevaras hela, så att ni är utan fläck vid vår Herre Jesu Kristi ankomst.” (1 Tess 5:23)

Paulus är medveten om att människan har både kropp, själ och ande, och var och en av dessa kan bli skadade och fungera dåligt.

Vad är egentligen skillnaden mellan ande och själ? Vilka funktioner har människans ande? Vad sker i vår ande när vi blir pånyttfödda? Hur har Gud tänkt att vår mänskliga ande skulle samverka med den helige Ande?

Var kan vi hitta trovärdiga svar på sådana frågor? I årets sommarkonferens skall vi se efter svar i Bibeln, på dessa och andra liknande frågor.

I den tid som vi nu lever i, är det viktigare än någonsin, att vår ande lyssnar in vad den helige Ande vill säga till oss och till Guds församling idag. Vi behöver rustas och lära oss att urskilja vad som pågår i tiden och vad som ska hända innan Jesu tillkommelse.

Vi behöver inte frukta! Den helige Ande är vår Hjälpare!

 

PROGRAM

 

Fredag 15 juni

14.00–16.00 Vår ande – vad är det? Stein Westli

18.30–20.30 Att få förlåtelse! Björn Eriksson

 

Lördag 16 juni

10.00–12.15 Att ge förlåtelse! Anita Eriksson

15.00–16.30 Att bejaka den helige Ande – en utmaning! (1) Anita Frisk

18.30–20.30 Att bejaka den helige Ande – en utmaning! (2) Anita Frisk

 

Söndag 17 juni

10.00 Gudstjänst: ”Styrkta i vår ande genom den helige Ande” Stein Westli

 

Anmälan och pris

Konferensen är på EFS Gullänget,Gullängesvägen 2, 891 43 Örnsköldsvik.

Alla möten är gratis och ingen anmälan behövs.

Alla är välkomna, till enstaka möten eller hela konferensen.

På förmiddags och kvällsmöten serveras lätt fika. Övriga måltider och boende ordnar ni själv.

Förslag till boende kan du hitta på https://www.hogakusten.com/sv/boende

 

Har du frågor?

Kontakta oss på info@ellel.se eller telefon 072-749 31 40