HUR ÄR EN UTFORSKA-KURS UPPLAGD?

Fredag: Varje weekendkurs börjar med en gemensam kvällsmåltid som åtföljs av en samling med lovsång och undervisning.

Lördag: En kombination av lovsång och inspirerande undervisning, och däremellan tillfällen till personlig reflexion och gruppsamtal. Det kommer finnas inplanerad tid för personlig respons på undervisningen och även möjlighet att få förbön av vårt förbönsteam.

Söndag: De deltagare som behöver sova över till söndagen, får en enkel frukost innan de åker hem.


Det material som lämnas ut under kurserna inkluderar förutom själva undervisningen i kompendieform även uppgifter om aktiviteter, en del frågor, arbetsuppgifter och bibelord, allt för att hjälpa dig att fortsätta växa och ta emot

från Herren i din egen takt.UTFORSKA-SERIENS KURSER 2019–2020


Tillbaka till UTFORSKA