Att hitta roten till problemet

Digital kurs i två delar via Zoom

10 oktober och 21 november


HAR DU FÅTT UPPREPAD FÖRBÖN för ett problem som ändå aldrig tycks förändras? Eller känner du det som om du går runt, runt i cirklar utan att hitta någon lösning? I så fall tror vi det här en kurs som skulle passa dig.


Vi har sett människor komma för att få hjälp med problem som de haft i många år och som de, fastän de försökt, inte tycks kunna få bukt med. Trots att symptomen kan försvinna för ett tag, kommer de tillbaka. Vi har erfarit att detta ofta beror på att grundorsakerna till problemen inte kommit i dagen och blivit åtgärdade.


Problemen i våra liv kan vara avundsjuka, bitterhet, oförmåga till djupare engagemang, beroenden och även kroppslig sjukdom. Men ofta är det inte dessa svårigheter som är det verkliga problemet, utan någon djupare liggande grundorsak, problemets rot. Om någon har fått mycket förbön för ett problem som trots det förblir olöst, kan detta vara anledningen.


Undervisningen kommer att handla om:
- Introduktion till helandetjänsten
- Oförsonlighet och domar är rötter
- Tidigare generationers synd kan orsaka problem
- Orättfärdiga själsband kan vara rötter som vållar problem
- Känslomässig smärta och sår som begravts är rötter
- Ett felaktigt sanningssystem kan orsaka problem


Du måste i förväg ladda ned Zoom (gratis) till den enhet du vill använda. I bokningsbekräftelsen får du en beskrivning av hur du skall göra, och vi kan hjälpa dig om du får problem.

En vecka innan kursen skickar vi en länk som du använder kursdagen för att ta dig in i det digitala mötesrummet.

Kursen börjar klockan 09.45 och varar till 15.00.
Kostnad: 300 kr per tillfälle, studerande och ungdom under 25 år 200 kr. Om flera deltar via samma skärm, ber vi att alla betalar avgiften.

De två delarna bygger på varandra, så det är en fördel att delta i båda. Dock är du välkommen att anmäla dig även om du bara kan vara med vid ena tillfället.

Bokning: Telefon 072-749 31 40, eller vårt bokningsformulär 

Frågor?
Kontakta oss via vårt mejlformulär eller telefon 072-749 31 40.