Stein Westli m team från Ellel Ministries Sverige besöker Jämtland och Östersund helgen den 22 – 24 september 2023


Temat är: GUD VILL HELA TILL ANDE, SJÄL OCH KROPP!


Ellel vänder sig till kristna som vill och behöver utrustas för att hjälpa personer i behov av samtal och förbön samt till människor som är i behov av upprättelse och befrielse. Undervisningen är anpassad till att möta båda kategorierna.


Programmet ser ut så här:

 • Fredag kväll kl 18.00 i Betel med undervisning och förbön.
 • Lördagen är en heldag i Storsjökyrkan med detta program:
  • Kl 10.30 Lovsång och 2 x 45 min undervisning
  • Kl 12.30 - 14:00 Lunch
  • Kl 14.00 börjar nästa 2 x 45 min undervisning
  • Kl 17.00 börjar sista passet för dagen med möjlighet till förbön efter det.
 • Söndag kl 11.00 gudstjänst i Betel, predikan av Stein Westli. 


Vill man vara med denna helg, finns en önskan från Ellel att man avsätter hela helgen för att få med sig hela sammanhanget. Pris för hela helgen: 300 kr (återbetalas ej) Den som inte har möjlighet att betala denna summa kan höra av sig till oss så vi kan lösa det på bästa sätt.


⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫

Anmälan kan göras på två sätt:

 1. Ring/SMSa till 070 304 59 67 (Storsjökyrkans mobil)
 2. Maila till infostorsjokyrkan@gmail.com

För att betala anmälningsavgift använd något av dessa sätt:

 • Swish: 123 105 37 92
 • Bankgiro: 5350-6063

⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫


Vi har stor tillit till Gud, att Han kommer att ge oss en hel del verktyg och nycklar under dessa dagar, till oss som vill betjäna människor samt att Han kommer med upprättelse och läkedom till den som behöver det.