Helande för människans ande

Lördag 6 februari klockan 10.00 till 15.00 via Zoom.


Den här kursen handlar om hur vi kan upptäcka vilka vi egentligen är och att Gud är den ende som kan fylla våra innersta behov. Undervisningen, vittnesbörden och nyckelprinciperna för hur man kan bli en hel människa kommer att vara till hjälp särskilt för dem som känner sig nedtryckta och tyngda i sin ande och som längtar efter bättre relationer med andra människor och en större förmåga att uppleva Guds närhet.


Alla som på olika sätt är engagerade i själavård kommer också att finna kursen givande. En förståelse av hur vår ande kan vara skadad och hur Guds helande kan nå denna del av oss är av stor vikt när man söker förmedla Guds kärlek till dem som är skadade och sårade. Kursen bygger på lång tids erfarenhet av att hjälpa svårt skadade och nedbrutna människor.


Ämnen som tas upp under kursen:


Människans ande – vad är det?

Grundläggande undervisning om den roll och funktion som människans ande har och vad den behöver för att växa och mogna.


Hur människans ande kan bli skadad

Vi undersöker vad Bibeln har att säga om skador på människans ande och hur den kan skadas av andras attityder och beteenden och genom ord som uttalats över oss.


Följderna av skador på människans ande

Vi ser på hur en skadad ande kan göra att vi saknar kreativ lust och förmåga, livshopp och livstillfredsställelse, och hur en sådan skada ofta är roten till inre konflikter, mental förvirring och andra kroppsliga, själsliga och andliga problem.


Hur människans ande kan upprättas

Gud längtar efter att ge vår ande nytt liv. Vi tar upp viktiga nycklar till helande, vårt eget ansvar i processen och hur vi kan få vara kanaler för Guds kärlek och helande till andra.


PRAKTISK INFORMATION:

Du måste i förväg lasta ned Zoom (gratis) till den enhet du vill använda. I bokningsbekräftelsen får du en beskrivning av hur du skall göra.

Några dagar innan kursen skickar vi en länk som du använder kursdagen för att ta dig in i det digitala mötesrummet.

Kostnad: 300 kr, studerande och ungdom under 25 år: 200 kr. Om flera deltar via samma skärm, ber vi att alla betalar avgiften.


Bokning
Använd vårt bokningsformulär eller telefon: 072-749 31 40.

"...bättre relationer

med andra människor

och en större förmåga

att uppleva Guds närhet."