Hur påverkar humanismen oss kristna?

Lördag 22 maj, 10.00–15.00 via Zoom


Är det dags att Guds församling anpassar sig till vår tid, eller skall vi stå fast på Bibelns grunder?

Är tiden mogen att skriva om Paulus ord i Romarbrevet 12,2, och läsa så här: ”Anpassa er efter den här världen, så ni inte provocerar och stöter bort människor.”

Borde kyrkan förstå att vi faktiskt lever år 2021?

Men vad sker med Guds församling om den anpassar sig till världen? Vilken effekt får det på vår gudsrelation och på vårt kristna liv?

Om jag önskar vara en bibeltrogen kristen – vad gör jag när jag ser kyrkosamfund, församlingar och kristna vänner börja kompromissa med bibliska sanningar?

Syftet med denna undervisningsdag är att förmedla kraft, hopp och mod till dig som önskar stå fast vid bibliska värderingar och tror att det finns en sanning som alltid är sann – för alla människor i alla tider – och som inte vill kompromissa med tidsandan, oavsett vad din omgivning säger eller gör.


PRAKTISK INFORMATION:

Du måste i förväg ladda ned Zoom (gratis) till den enhet du vill använda. I bokningsbekräftelsen får du en beskrivning av hur du skall göra.

Några dagar innan kursen skickar vi en länk som du använder kursdagen för att ta dig in i det digitala mötesrummet.

Kostnad: 400 kr, studerande och ungdom under 25 år: 200 kr. Om flera deltar via samma skärm, ber vi att alla betalar avgiften.


Bokning
Använd vårt bokningsformulär eller telefon: 072-749 31 40.