Accepterad, mottagen och älskad

Modulkurs A3


Förkastelse är något som kan skada oss svårt för vi har alla en djup längtan efter att höra till och känna oss accepterade. Det är Gud själv som har gett oss detta inre behov av att vara sedda, värderade och bejakade som dem vi är. När det behovet inte fylls kan vi komma att förkasta oss själva, andra människor och även Gud. Gud förkastar dig aldrig och han längtar efter att läka de sår och skador du fått på grund av förkastelse.


När vi lär känna Gud som den han verkligen är, kan vi lära oss bejaka oss själva och andra som unika och dyrbara barn till Gud. Den här kursen är till för alla som vill komma ut ur förkastelsens ekorrhjul och in i den glädje det ger att känna sig accepterad och få höra till. Kursen kommer också att bli till hjälp för alla som känner sig kallade att förmedla Guds kärlek till skadade människor. Det kommer ges tillfälle att få förbön.


Den inledande undervisningen tar upp Guds personlighet, det villkorslösa accepterandet i Guds rike och följderna av att människan vänt sig bort från Gud.


Andra undervisningsämnen är:


  • Följder av bristande föräldraomsorg under uppväxten

Illustrerar hur sådana brister kan resultera i förvirring och felaktiga uppfattningar om Gud och vår egen identitet.


  • Guds Fadershjärta

Ger förståelse av Guds sanna natur. Sanningen om hans villkorslösa och accepterande kärlek ses i och genom Jesu liv, undervisning och själavårdande verk.


  • Livet i en fallen värld

Varifrån kommer våra känslor av osäkerhet och förkastelse? Djupa skador kan komma från omständigheter i livet som fört med sig svek, kränkningar och övergrepp, falska anklagelser, att inte ha kunnat uppfylla andras felaktiga förväntningar och mycket annat.


  • Hjälp till läkedom och förändring

Hur man kan få hjälp att komma över förkastelsens smärta. Några korta övningar hjälper dig att relatera undervisningen till din egen situation, och du kommer ges tillfälle att få förbön.Till "Kalender"

"Gud förkastar dig aldrig

och han längtar efter att läka

de sår och skador du fått

på grund av förkastelse."