Befrielsetjänst 2

Modulkurs B1

1-3 februari 2019, Lärjungagården, Torestorp


Den här kursen är avsedd för dem som redan har insikt i helande- och befrielsetjänst men som söker nycklar för att bättre komma tillrätta med särskilda problem. Vi rekommenderar att man deltar i kursen Befrielsetjänst 1 innan man påbörjar den här.


Några av de ämnen som diskuterades mer allmänt under den första kursen tas nu upp. Det gäller undervisningspassen ”inta mark” för Guds syften, alternativa terapier, kampsporter, frimureri, sekter och falska religioner.


Vi kommer också att se på orsaker till varför enbart befrielse från det demoniska inte alltid hjälper människor till full frihet, bl.a. den fria viljans roll, felaktiga inre attityder och vikten av att be för inre helande i samband med befrielsen.


Tillfällen för frågor och svar utgör en integrerad del av kursen, vilket ger dig möjlighet att ta upp särskilda problem som du stött på.


Med hjälp av erfarenheter från förbönstjänsten belyses särskilda problemområden inom helande- och befrielsetjänsten, och frågor som de nedanstående besvaras:


  • ”Inta mark” för Guds syften

Hur blir mark och byggnader andligt besmittade? Finns det en biblisk grund för detta? Hur renar man dem?


  • New Age, kampsporter & villfarelser

Vad menar vi med New Age? Är alla alternativa terapier potentiellt skadliga? Vilka är farorna med yoga?


  • Sekter och falska religioner

Vad har de olika sekterna och religionerna gemensamt? Hur hjälper jag människor som har varit engagerade i en sekt eller kommer från en annan trosbakgrund än den kristna?


  • Frimureri

Vad är det som är fel med frimureri? Vilken påverkan har det på människors liv? Hur hjälper man någon att bli fri från följderna av ett personligt deltagande eller från påverkan genom tidigare generationers engagemang?


  • Frågor med anknytning till förbönen

Varför ser man ibland en hel del manifestationer men ingen effektiv befrielse? Vilket är förhållandet mellan befrielse från det demoniska och känslomässigt helande? Varför blir vissa människor så lätt insnärjda på nytt, även efter omfattande befrielse?Praktiska detaljer 

Inregistrering från kl 16.00 ankomstdagen. Kvällsmål serveras kl 18.00 och kvällens undervisningspass börjar kl 19.00. Om du av någon anledning inte kan komma i tid till kvällsmålet, låt oss få veta det så vi kan se till att mat sparas åt dig. Kursen avslutas efter lunchen kl 13.00 den sista dagen.

Var vänlig observera att vi inte kan förse med lakan och handdukar.

En beskrivning av hur man kommer till Lärjungagården får du tillsammans med din bokningsbekräftelse.

Om du vill kontakta bokningskontoret:

Använd gärna vårt bokningsformulär.

Telefon: 072-749 31 40

Till "Modulkurser"


”Tillfällen för

frågor och svar

utgör en integrerad del

av kursen, vilket ger dig

möjlighet att ta upp

särskilda problem

som du stött på.”