Steg mot frihet från missbruk och beroenden

Modulkurs B3

10-12 maj 2019, Lärjungagården, Torestorp


Har du kontroll över ditt liv eller är det något som har kontroll över dig? Känner du dig som en fastkedjad fånge som inte kan bli fri från rökning, alkohol, droger, pornografi eller överätande – för att bara nämna några exempel.


Den här kursen vill ge hopp och hjälp om du kämpar med ett beroende eller försöker hjälpa andra att bli fria. Den tar upp hur man kan finna och avlägsna grundorsakerna till beroendet, bli fri och vinna seger över det.


För många människor har den här kursen blivit en vändpunkt och lett till frihet från beroenden som har kontrollerat och inskränkt deras liv.


De riktlinjer som ges för att nå fram till frihet genom Jesu helande kraft är viktiga nycklar som även kommer att vara till hjälp för förbönsteam och den som är engagerad i förbön och rådgivning.


Undervisningen omfattar:

  • Grundläggande sanningar

Hur vi är skapade, följderna av syndafallet, vår syndiga natur, den fria viljan och Jesu seger, som vi kan tillämpa i våra liv.


  • Överlevnadsstrategier

De metoder vi använder för att försöka klara av känslomässig smärta och svåra situationer.


  • Grundorsaker till missbruk och beroenden

Beroenden kan utvecklas på grund av våra egna synder, andras synder och våra felaktiga reaktioner på livets omständigheter. En villighet att ställas inför och ta itu med dessa grundorsaker är vanligen den viktigaste nyckeln till att bli fri.


  • Steg mot frihet och helande

Behandlar viktiga sanningar att tillämpa när Gud vill göra en beroendebunden människa fri, och hur man bygger upp rättfärdiga försvar för att kunna fortsätta leva i seger.


Det kommer att ges tillfälle under kursen att ge respons på undervisningen och att få personlig förbön.Praktiska detaljer 

Inregistrering från kl 16.00 ankomstdagen. Kvällsmål serveras kl 18.00 och kvällens undervisningspass börjar kl 19.00. Om du av någon anledning inte kan komma i tid till kvällsmålet, låt oss få veta det så vi kan se till att mat sparas åt dig. Kursen avslutas efter lunchen kl 13.00 den sista dagen.

Var vänlig observera att vi inte kan förse med lakan och handdukar.

En beskrivning av hur man kommer till Lärjungagården får du tillsammans med din bokningsbekräftelse.

Om du vill kontakta bokningskontoret:

Använd gärna vårt bokningsformulär.

Telefon: 072-749 31 40

Till "Modulkurser"


”Den här kursen

vill ge hopp och hjälp

om du kämpar

med ett beroende eller

försöker hjälpa andra

att bli fria.”