Frihet från vrede och ilska

Modulkurs B6

Februari 2020, Lärjungagården, Torestorp


Vrede är en känsla som alla upplever. Rätt uttryckt och använd kan den på ett poitivt sätt motivera oss till handling. Tråkigt nog har de flesta av oss inte fått lära oss hur man uttrycker sin vrede på rättfärdiga sätt. Ofta försöker vi trycka ner den, eller så låter vi den explodera i ilskna utbrott som kan skada våra relationer. 


Den här kursen är till glädje för alla, men kanske särskilt om du vet att vrede är ett problem för dig, antingen för att du har svårt att kontrollera den eller för att du aldrig har getts möjlighet att uttrycka den och därför stängt in den.


Den grundläggande undervisningen under veckohelgen beskriver de olika rötterna till vrede, medan den praktiska handlar om rättfärdiga uttryck för vrede och hur man kan lägga den här starka känslan under Guds kontroll.


Det kommer ges tillfälle under kursen att få personlig förbön.


Ämnen som tas upp omfattar:


  • Orsaker till vrede

Ser på några orsaker till verde som t.ex. orättvisa, svek och misslyckanden. Förklarar hur förkastelse och oläkta inre skador kan bli känslomässiga reservoarer som ger näring åt vreden. Kursen berör också den demoniska vredens roll och påverkan.


  • Hur vi handskas med vår vrede

Man kan förneka och trycka ner sin vrede eller kanske välja att undvika och ignorera den. Attityder och beteenden som är symptomatiska när man har problem med vrede beskrivs.


  • Rättfärdiga sätt att uttrycka vrede

Behandlar den bibliska synen på vrede och vårt rättmätiga behov av att uttrycka den. Rättfärdiga och praktiska sätt att släppa fram vrede jämförs med felaktiga och orättfärdiga.


  • Att leva med sin vrede på ett sunt sätt

Hur vi kan förändra våra attityder och beteenden, när det behövs. Även praktiska råd hur man lever med arga familjemedlemmar eller arbetskollegor och hur man kan hjälpa barn med deras vrede.


En lista för självanalys vad gäller vrede ingår i kursen liksom gruppdiskussioner som en hjälp att identifiera särskilda problem och kunna ta lämpliga steg mot att bli hel.Praktiska detaljer 

Inregistrering från kl 16.00 ankomstdagen. Kvällsmål serveras kl 18.00 och kvällens undervisningspass börjar kl 19.00. Om du av någon anledning inte kan komma i tid till kvällsmålet, låt oss få veta det så vi kan se till att mat sparas åt dig. Kursen avslutas efter lunchen kl 13.00 den sista dagen.

Var vänlig observera att vi inte kan förse med lakan och handdukar.

En beskrivning av hur man kommer till Lärjungagården får du tillsammans med din bokningsbekräftelse.

Om du vill kontakta bokningskontoret:

Använd gärna vårt bokningsformulär.

Telefon: 072-749 31 40

Till "Modulkurser"


”Vreden...

Hur handskas vi med den?”