Befrielsetjänst

Modulkurs A5

 

Den kristna befrielsetjänsten, som var en integrerad del av Jesu helandetjänst, behandlas här ur ett bibliskt och erfarenhetsmässigt perspektiv. Kursen klargör hur demoniska fotfästen kan etableras i en persons liv och ger nyckelprinciper för hur bundna människor kan bli fria.


Undervisningen är ämnad att träna och utrusta dig som är kallad till helandetjänst och kommer vara till hjälp för alla med andliga ledaruppgifter inom Kristi kropp. Den bygger på stor erfarenhet av befrielse i helandetjänsten och kommer ta upp bland annat dessa ämnen: 


  • Hur Jesus bemötte Satan och det demoniska

Vi ser på några händelser i Jesu verksamhet, tar upp viktiga principer från dessa och beskriver hur vi kan tillämpa dem idag.


  • Satans strategi

Beskriver hur Satan använder den demoniska världen för att nå sina mål. Tar även upp demonernas egenskaper och hur de söker påverka människors liv.


  • Viktiga demoniska fotfästen

Hur det demoniska kan få rättigheter i våra liv, både genom våra egna synder och som en följd av andras. Tar även upp generationspåverkan, konsekvenser av tidigare generationers synder.


  • Hur man kan hjälpa någon till befrielse från det demoniska

Nyckelprinciper för befrielse från demonisk bundenhet och förtryck. Vikten av förlåtelse, rätt inställning och av att göra rätta val.


Andra viktiga ämnen:

Praktiska synpunkter; omsorgen efter befrielse; befrielsens plats i det inre helandet.
Till "Kalender"

"Kursen klargör hur

demoniska fotfästen

kan etableras i en persons liv

och ger nyckelprinciper för

hur bundna människor

kan bli fria.