Bibliska grunder för helandetjänsten

Modulkurs A1


Kursen om den bibliska grunden för hälsa och läkedom är en god plats

att utgå ifrån om du

  • vill växa i ditt lärjungaskap och längtar efter att leva fullt ut för Jesus
  • är intresserad av helande på kristen grund
  • är engagerad i själavård
  • nyligen har blivit kristen och vill växa i din tro


Det är den första kursen i Modul A-serien. Den går också utmärkt att ta del av som enstaka kurs.


Du får höra vittnesbörd om hur Gud helar sina barn och lära dig bibliska sanningar om hälsa och helande som det inte så ofta undervisas om. Jesus uppmuntrar oss att leva i Guds rike, men vad innebär det och är det alls möjligt? Att vi har en positiv syn på bibliskt helande är viktigt om vi ska få en verklig, levande kunskap om Gud som Skapare och Far. Under kursen kommer det ges tillfälle att få förbön. 


Några ämnen som tas upp:


  • Det Gud gjort för att vi ska få helande

Berör korsets betydelse, hur den helige Ande förmedlar Guds kraft till den troende och Bibeln som ”Guds handbok” för ett liv i hans rike. Även lärjungaskapet som en integrerad del av helandet belyses.


  • Konflikten mellan köttet (vår syndiga natur) och Anden 

Viljans betydelse för vår vandring i Anden och seger över köttet.


  • Varför en del människor inte blir helade

Att förstå några skäl till varför människor ibland inte blir helade ger oss viktiga nycklar till helandeprocessen.


  • Nycklar till ett liv i frihet

Vad det betyder för oss att bli fria i Kristus.


Det kommer ges tillfällen att få egna samtal med förbön under helgen.
Till "Modulkurser""Jesus uppmuntrar oss

att leva i Guds rike,

men vad innebär det

och är det alls möjligt?"