Ett liv under Den Helige Andes smörjelse

Modulkurs A2


För att kunna tjäna Gud i hans kraft och för att kunna leva det överflödande liv som Jesus kom för att ge oss behöver vi leva fyllda av den helige Ande, leva under hans smörjelse. 


Den här kursen är av stort värde om du är kallad att förmedla Guds helande kärlek till andra. Den är också ämnad att hjälpa dem som vill förstå och bättre kunna använda sina andliga gåvor. Du får lära mer om hur Gud kommunicerar med sina barn, den helige Andes kraft i våra liv, Andens gåvor, frukt och egenskaper och hur man kan bli ledd och utrustad av Anden i sin tjänst för andra.


Genom den bibliska undervisningen om den tredje personen i Treenigheten ges förståelse av den balans som behövs mellan andliga nådegåvor och karaktär. Bibelns lära om hur vi kan ta emot den helige Andes kraft till tjänst studeras noggrant. Du kommer också få lära dig skilja mellan äkta och falsk smörjelse.


Kursen kommer vara till hjälp om du vill bli döpt i eller på nytt fylld av den helige Ande och – kanske för första gången – se andliga gåvor fungera i ditt liv. Undervisningen berör även blockeringar som kan hindra den helige Andes verk i ditt liv. Du kommer kunna få förbön för sådant som hindrar dig att leva i den helige Ande och hans gåvor.


I en trygg miljö ges du möjlighet ta emot och använda den helige Andes gåvor, växa i dem och även använda dem i bön för och till uppbyggelse för andra.Till "Kalender"

"Den här kursen

är av stort värde

om du är kallad

att förmedla

Guds helande kärlek

till andra."