Helande för människans ande

Modulkurs A6


Den här kursen handlar om hur vi kan upptäcka vilka vi egentligen är och att Gud är den ende som kan fylla våra innersta behov. Undervisningen, vittnesbörden och nyckelprinciperna för hur man kan bli en hel människa kommer att vara till hjälp särskilt för dem som känner sig nedtryckta och tyngda i sin ande och som längtar efter bättre relationer med andra människor och en större förmåga att uppleva Guds närhet.


Alla som på olika sätt är engagerade i själavård kommer också att finna kursen givande. En förståelse av hur vår ande kan vara skadad och hur Guds helande kan nå denna del av oss är av stor vikt när man söker förmedla Guds kärlek till dem som är skadade och sårade. Kursen bygger på stor erfarenhet av att hjälpa svårt skadade och nedbrutna människor.


Det kommer ges tillfällen att få förbön. 


Ämnen som tas upp under kursen:


  • Människans ande – vad är det?

Viktig grundläggande undervisning om den roll och funktion som människans ande har och vad den behöver för att växa och mogna.


  • Hur människans ande kan bli skadad

Undersöker vad Bibeln har att säga om skador på människans ande och hur den kan skadas av andras attityder och beteenden och genom ord som uttalats över oss.


  • Följderna av skador på människans ande

Visar hur en skadad ande kan göra att vi saknar kreativ lust och förmåga, livshopp och livstillfredsställelse, och hur en sådan skada ofta är roten till inre konflikter, mental förvirring och andra kroppsliga, själsliga och andliga problem.


  • Hur människans ande kan upprättas

Beskriver Guds längtan att ge vår ande nytt liv. Tar upp viktiga nycklar till helande, vårt eget ansvar i processen och deras som söker vara kanaler för Guds kärlek och helande till andra. 
Till "Kalender"


"...bättre relationer

med andra människor

och en större förmåga

att uppleva Guds närhet."