Inre helande och känslomässig hälsa

Modulkurs A4


Många av oss kämpar med smärtsamma känslor. Ibland kan vi få överstarka känsloreaktioner eller uppleva att våra känslor förvirrar oss, vi skrattar till exempel när vi borde gråta. Vad är det som sker? Kan känslor helas?


Jesus var helt och fullt människa och kan därför förstå oss. När han hjälpte människor visade han att ett inre helande är en viktig del av vägen till hälsa. Hans innerliga sätt att ta sig an dem som var i nöd visar att äkta bot inte bara rör våra kroppar utan också våra känslor och vår inre varelse. Inre helande ingår i den fulla hälsa som Jesus vann för oss på korset.


Även läkarna tar för givet att vår kroppsliga hälsa påverkas av vårt känslomässiga tillstånd, vårt tankeliv och våra personliga relationer.


Den här kursen förklarar hur inre skador kan uppkomma och hur du kan få uppleva Guds helande kärlek både för dig själv och dem du upplever dig kallad att hjälpa. 


En del ämnen som tas upp:

  • Människans natur som ande, själ och kropp och hur varje dels funktion och hälsa påverkar hela hennes person.


  • Relationer, de bindningar som kan uppkomma (ibland benämnda ”själsband”) och deras betydelse och följder för våra liv och vår hälsa. 


  • Möjliga orsaker till inre själsliga skador som uppkommit under livet. Det faktum att sådana skador ofta orsakats av människor leder oss fram till behovet av att förstå och kunna tillämpa Guds sanning om förlåtelse.


  • Möjliga symptom på inre skador hos oss själva och andra.


  • Förståelse av känslomässig smärta och hur vi reagerar på den.


  • Helandeprocessen och några viktiga steg mot inre hälsa och helhet.

Du kommer ges tillfälle under kursen att samtala och ställa frågor om undervisningen och att tillämpa den i ditt eget liv. Möjlighet att få förbön kommer också att ges. 
Till "Kalender"


"Inre helande ingår

i den fulla hälsa

som Jesus vann

för oss på korset."