Sexualitet välsignad av Gud

Modulkurs A7


När två människor har en sexuell relation säger Gud att de blir ”ett kött” (1 Mos 2:24; 1 Kor 6:15,16). Vad innebär det? Och om detta mot Guds vilja sker utanför äktenskapet, kan då något göras för att ställa stituationen till rätta?


Många kristna lever med skuld eller har svårigheter på det här området på grund av bristande kunskap, tidigare egna felaktiga val eller som en följd av synder som andra har begått mot dem. Världen vi lever i har verkligen nedvärderat och förvridit Guds tanke med sexualiteten.


På den här kursen vill vi ge dig en trygg plats att undersöka det här viktiga ämnet på ett varsamt sätt. Kursen behandlar Guds skapelseplan för vår sexualitet, den fria viljans roll och hans tankar vad gäller uttrycken för den äktenskapliga sexuella samvaron. Vi vill förmedla:


  • En klar biblisk förståelse av Guds ordning och syfte med vår sexualitet och dess uttryck.


  • Vad orätta sexuella handlingar kan få för följder.


  • Principer som leder till helande och upprättelse av Guds ordning.


  • En väg till befrielse och rening för den som fått sin sexualitet skadad eller förstörd.


  • Den är också upplagd för att ge dig som är engagerad i själavård och förbön för andra ökad insikt.


Ämnen som tas upp under kursen:


  • De sexuella relationernas djupa inverkan på oss

Sexuella relationer omfattar både kroppen, själen och anden. Vi kommer att ta upp vad Bibeln menar när den talar om att ”känna någon” och om relationer som är byggda på ett ”förbund”, och att om vi rör oss utanför Guds plan på det här området, kan det ge en öppning för det onda i stället för att ge välsignelse.


  • Sexuell synd och dess följder

Syndiga sexuella handlingar – t.ex. sexuella relationer utanför äktenskapet, pornografi, perversioner och sexuella övergrepp – diskuteras på ett rakt men varligt sätt. Vi kommer att se på följderna, t.ex. skuld, fördömelse, känslomässiga störningar och eventuell andlig bundenhet.


  • Aborter och missfall

Att ha gjort en abort eller fått missfall kan orsaka mycket stor smärta, som vår kärleksfulle Fader vill hela.


  • Att leva som singel

Den här undervisningen behandlar frågor som särskilt rör dem som lever ensamma, antingen av eget val eller av påtvingade omständigheter.


  • Steg mot helande

Beskriver vägen till förlåtelse och rening från det som varit och hur man kan gå vidare mot ett fullt helande och ett heligt liv.

 

Det kommer ges tillfällen att få egna samtal med förbön under weekenden. 
Till "Kalender"

"Principer som leder till

helande och upprättelse

av Guds ordning."