Steg mot frihet från fruktan

Modulkurs A8


Fruktan är ett av livets vanligaste själsliga handikapp. Fruktan kan skada och begränsa oss i vårt arbete,  i våra relationer och i vår tjänst för Herren. Den påverkar varje del av vår varelse. En sådan fruktan kommer från fienden, vars vilja och plan är att isolera oss och hindra oss från att få kärleksfull tröst.


Men Gud skapade oss till att leva fria från fruktan, och Herren Jesus dog på korset för att ge oss frihet och ett överflödande liv i honom. Den här kursen tar upp vad man utifrån Bibeln kan förstå om de ofta djupa rötterna till fruktan och hur Guds helande kärlek kan befria och upprätta. 


Kursen är upplagd för att hjälpa dem som själva kämpar med fruktan och för att utrusta och ge ökad insikt till dem som har helandetjänster. Kursens titel – Steg mot frihet från fruktan – vill visa att ett fullt helande är en process, och att man kan behöva ta åtskilliga steg innan man når helande och befrielse.


Ämnen som tas upp under kursen:


  • Olika former av fruktan

En klar skiljelinje dras mellan rättfärdig och orättfärdig fruktan. Rädsla kan vara en naturlig reaktion som Gud menat till vårt beskydd, men om den får kontrollera våra liv blir den orättfärdig. Vi kommer att titta på vad Jesus lärde om fruktan.


  • Hur fruktan kan påverka hela vår varelse

Vår reaktion på upplevd fara, olika grader av fruktan (även akut och kronisk fruktan), effekter av chock och trauma och fruktans påverkan på vår ande förklaras och illustreras.


  • Särskilda områden där fruktan spelar stor roll

Undervisning om fruktan och förkastelse, fruktan för misslyckande och fruktan för sjukdomar, döendet och döden. Kunskap ges om nycklar till helande och upprättelse. De principer som tas upp kan lätt tillämpas också på varje annan fruktan.


  • Den fortsatta kampen mot fruktan

Förklarar hur man på ett gott sätt kan bygga upp de områden i vardagslivet som varit begränsade av fruktan. 


Det kommer ges tillfällen att få egna samtal med förbön under helgen.
Till "Kalender""Fruktan är ett av

livets vanligaste

själsliga handikapp."