Sommarkonferens i Vittsjö, 12–14 augusti

Tema: Gudsfruktan – början till vishet


Psalmisten skriver att Herrens fruktan är vishetens begynnelse (Ps 111:10).

Under årets sommarkonferens skall vi se på vad gudsfruktan innebär, hur det kan vara en positiv kraft i vårt liv, och även hjälpa oss bli fri från annan fruktan.

Du är välkommen, på enskilda möten eller på hela konferensen. Alla möten är gratis, ingen anmälan behövs. Måltider och boenden ordnar ni själva.


Talare: Jan Sköld, Anita Frisk, Stein Westli


Har du frågor?

Kontakta oss via vårt mejlformulär eller telefon 072-749 31 40. 


Program:

Fredag 15:00   Gudsfruktan – vad innebär det?

Fredag 18:30   Nycklar till frihet från fruktan

Lördag 10:00   Guds beskydd

Lördag 15:00   Fremtidsfruktan eller gudsfruktan?

Lördag 18:30  Vad kan ske om jag älskar Gud, men inte fruktar honom?

Söndag 10:00   Gudstjänst: Helig, helig, helig är Herren


Plats:

Smyrna Vittsjö, Strandgatan 6, 28267 Vittsjö