JULI

6–8 september: Modul B4: Guds plan för relationer, Lärjungagården

1315 september: Att höra Guds röst, Götabro kursgård

2527 oktober: Att hitta roten till problemet, Åhusgården

AKTUELLT

”Jag litar på din godhet, mitt hjärta ska jubla över din hjälp.

 Jag vill sjunga till Herrens ära, ty han är god mot mig.” 

 (Ps 13:6)

Välkommen!

ELLEL MINISTRIES SVERIGE är en icke samfundsbunden stiftelse med syfte att ge bibelundervisning, lärjungaträning och själavård.

     Vi tror att varje män­ni­ska, som Guds skapelse och som föremål för Jesu frälsningsverk, kan upp­rättas till helhet och trygghet.

     Vi erbjuder själavård, församlingsbesök och kurser. Anar du att detta kan vara Guds svar på ditt behov, tveka inte att ta kontakt med oss!