JULI

3–8 juli: Sommarvecka: "Vid Jesu fötter", Trunnagården, Orsa

3–5 augusti: Sommarkonferens, Nyköping

Aktuellt

Välkommen!

ELLEL MINISTRIES SVERIGE är en icke samfundsbunden stiftelse med syfte att ge bibelundervisning, lärjungaträning och själavård.

Vi tror att varje män­ni­ska, som Guds skapelse och som föremål för Jesu frälsningsverk, kan upp­rättas till helhet och trygghet.

Vi erbjuder själavård, församlingsbesök och kurser. Anar du att detta kan vara Guds svar på ditt behov, tveka inte att ta kontakt med oss!

”Herren är min herde, mig skall intet fattas.

Han låter mig vila på gröna ängar,

han för mig till vatten där jag finner ro.”

(Ps 23:12)