FEBRUARI

18–19 februari:

23–25 februari: Modul B6:

Vrede – hur hanterar vi den?, Götabro kursgård

Aktuellt

Välkommen!

ELLEL MINISTRIES SVERIGE är en icke samfundsbunden stiftelse med syfte att ge bibelundervisning, lärjungaträning och själavård.

Vi tror att varje män­ni­ska, som Guds skapelse och som föremål för Jesu frälsningsverk, kan upp­rättas till helhet och trygghet.

Vi erbjuder själavård, församlingsbesök och kurser. Anar du att detta kan vara Guds svar på ditt behov, tveka inte att ta kontakt med oss!

”Men jag litar på din nåd, mitt hjärta jublar över din frälsning.

Jag vill sjunga till Herren, för han är god mot mig.” (Ps 13:6)