APRIL

4–6 maj: Modul A8: Steg mot frihet från fruktan, Lärjungagården

17–20 maj: Modul B8: Helande genom kreativitet, Götabro kursgård

Aktuellt

Välkommen!

ELLEL MINISTRIES SVERIGE är en icke samfundsbunden stiftelse med syfte att ge bibelundervisning, lärjungaträning och själavård.

Vi tror att varje män­ni­ska, som Guds skapelse och som föremål för Jesu frälsningsverk, kan upp­rättas till helhet och trygghet.

Vi erbjuder själavård, församlingsbesök och kurser. Anar du att detta kan vara Guds svar på ditt behov, tveka inte att ta kontakt med oss!

Han som satt på tronen sade: ”Se, jag gör allting nytt.”

Och han sade: "Skriv, ty dessa ord är trovärdiga och sanna. (Upp 21:5a)