SEPTEMBER

6–8 september: Modul B4: Guds plan för relationer, Lärjungagården

1315 september: Att höra Guds röst, Götabro kursgård

2527 oktober: Att hitta roten till problemet, Åhusgården

AKTUELLT

Herren, din Gud, bor i dig, en hjälte som frälsar.
 Han gläder sig över dig med lust, han tiger stilla i sin kärlek,
 han fröjdas över dig med jubel.  (Sef 3:17)

Välkommen!

ELLEL MINISTRIES SVERIGE är en icke samfundsbunden stiftelse med syfte att ge bibelundervisning, lärjungaträning och själavård.

     Vi tror att varje män­ni­ska, som Guds skapelse och som föremål för Jesu frälsningsverk, kan upp­rättas till helhet och trygghet.

     Vi erbjuder själavård, församlingsbesök och kurser. Anar du att detta kan vara Guds svar på ditt behov, tveka inte att ta kontakt med oss!