Kurser


”Han tog då emot dem och talade till dem om Guds rike,

och han botade dem som behövde hjälp.” (Luk 9:11)


Modulkurser

Vi har de senaste åren tillordnat Modulkurser som har bestått av två serier (A och B) där varje serie omfattar 10 veckoslutskurser. Det är kurser vars syfte är att uppmuntra dig i ditt kristna liv, förmedla helande och hjälpa dig till en djupare gemenskap med Jesus, och samtidigt utrusta dig att kunna hjälpa andra på liknande sätt. Kurserna ger dig viktiga nycklar till helande och lärjungaskap och flera möjligheter att själv få samtal med förbön. De är också tillfällen då man kan få vänner för livet.

2017–2018 har vi genomfört Modul A på Lärjungagården utanför Kinna. Vi fortsätter på Lärjungagården med Modul B serien i 2019–2020. 

Läs mer om Modulkurser.


Utforska!

Ellel Ministries international har omarbetat modulkurserna, och den reviderade versionen kallas ”UTFORSKA!” Även utforska består av två serier (A och B) där varje serie omfattar 10 veckoslutskurser. Det är kurser vars syfte är att uppmuntra dig i ditt kristna liv, förmedla helande och hjälpa dig till en djupare gemenskap med Jesus, och samtidigt utrusta dig att kunna hjälpa andra på liknande sätt. Kurserna ger dig viktiga nycklar till helande och lärjungaskap och flera möjligheter att själv få samtal med förbön. De är också tillfällen då man kan få vänner för livet.

Läs mer om Utforska.Övriga kurser

Äktenskapskurs är ett exempel på Ellels övriga kurser, Ellel ordnar även sommarkonferenser. 


Församlingsbesök

Vi besöker även församlingar och undervisar.  Vi har utarbetat två modeller:

1. En hel helg, fredag kväll till söndag – som vi kallar ”Församlingsbesök”

2. En dag, t ex en lördag – som vi kallar ”Jesus upprättar nu!”.

Vi anpassar gärna upplägget efter lokala behov.

Läs mer om Församlingsbesök.


Kalender

I vår kalender kan du se vilka kurser och församlingsbesök som hittills är inplanerade.


Göran Andersson undervisar

vid ett församlingsbesök i Rättvik.

"Kurserna ger dig

viktiga nycklar

till helande

och lärjungaskap

och flera möjligheter

att själv få samtal

med förbön."