FAQ = vanliga frågor


Vad betyder namnet "Ellel"?

Ellel Ministries har fått sitt namn från platsen där verksamheten började – Ellel Grange – som ligger i byn Ellel i Lancashire, England. Ellel på gammalengelska blir "all hail", som betyder "all hyllning till Gud".


Vad är vår målsättning?

I stort sett kan man säga att Ellel Ministries existerar för att hjälpa människor att gå vidare med Herren mot ett djupare helande och en djupare gemenskap med honom, så att de kan lära känna honom på ett alltmer förtroligt sätt och fullfölja den plan som Gud har för dem. Detta försöker vi nå på två sätt. För det första genom att vi erbjuder behövande människor samtal med förbön för helande och för det andra genom att vi ordnar kurser där människor kan få kunskap och bli utrustade för att hjälpa andra.


Vad innebär samtal med förbön för helande?

Vid de flesta av Ellels undervisningstillfällen erbjuds deltagarna samtal med förbön. Det innebär att en eller flera från Ellels förbönsteam tillsammans med deltagaren söker Gud för helande och befrielse gällande speciella frågor och problem i deltagarens liv. Tiden delas mellan samtal och förbön.


Vad menar vi när vi talar om Guds helande?

En enkel definition av vad Guds helande innebär kan vara att han upprättar sin ordning i en persons liv, sin frid och harmoni. Utan tvivel finns det många människor, också inom Kristi kyrka, som har områden i sina liv som inte fungerar väl, problem som håller dem tillbaka från det överflödande liv som Jesus vann för dem på korset. Vi tror att Gud är densamme idag som han alltid har varit och att han vill hela och återupprätta liv som på olika sätt blivit skadade. Vi tror också att lärjungaskap och helande går hand i hand, och att den process som för med sig Guds helande ofta berör frågor som har med lärjungaskap att göra.


Vad grundar sig vår tro på?

Som kristen verksamhet grundar sig vår tro på följande: Gud är en treenighet. Gud Fadern älskar alla människor. Gud Sonen, Jesus Kristus, är Frälsaren, Läkaren, Herre och Konung. Gud den helige Ande bor i den troende kristna människan och ger henne kraft och förmåga att leva ett rätt liv och att fortsätta Jesu verk på jorden. Bibeln är den gudomligt inspirerade auktoriteten i allt som gäller tro, lära och levnadssätt, och den är grunden för vår undervisning.


Är vi en kyrka och i så fall vilket samfund tillhör vi?

Ellel Ministries utgör ingen kyrka eller församling och vi uppmuntrar alla våra team-medlemmar att om möjligt vara engagerade i lokala församlingar. Vi är en icke samfundsbunden organisation och vill finnas som en hjälp och en resurs för den lokala församlingen. Vi vill hjälpa dem som är i behov av helande och även hjälpa till att träna och utrusta församlingsledare och förbönsteam i deras arbete.


Hur får Ellel Ministries sin försörjning?

Ellel Ministries är en icke vinstdrivande organisation. Vår samtals- och förbönstjänst är gratis men vi tar betalt för undervisning och träning och för boende och måltider när detta är aktuellt. Det har varit vår policy sedan arbetet började. För att undervisningen ska komma så många som möjligt till del, försöker vi hålla priserna för kurser och skolor nere. En del av våra ekonomiska behov täcks av kursavgifter och försålda böcker. För övrigt är vi beroende av gåvor. Läs här om hur du kan vara med och stödja oss.Till "Start"

Ellel Ministries har fått sitt namn från platsen där verksamheten började – Ellel Grange.

"Vi tror att Gud

är densamme idag

som han alltid har varit

och att han vill hela

och återupprätta liv

som på olika sätt

blivit skadade."

"Ellel Ministries är

en icke vinstdrivande

organisation."