A9: UTFORSKA VÄGEN TILL FRIHET FRÅN FRUKTAN OCH ORO

För många av oss är fruktan, ångest och oro regelbundna följeslagare på vår livsresa. För några kan det röra sig om fruktan som är knuten till ett särskilt trauma eller minne. För andra ligger oron på ett djupare plan och har ristats in i våra hjärtan tidigt i livet. Vi har ofta missuppfattat hur Gud ser på oss i vår kamp, och istället för att ta emot Herrens hjälp i vår nöd, söker vi egna sätt att klara av situationen och få kontroll över våra liv för att lindra den smärta och svaghetskänsla vår inre oro skapar. 


I den här kursen vill vi förmedla hur Herren längtar efter att få föra in oss i den frihet och vila som finns hos honom när vi helt litar på honom och kommer till honom med vår fruktan och våra bekymmer. Kanske har vi saknat trygghet i våra liv? Vår Fader längtar efter att visa oss sanningen om vem han är – vårt starka skydd, vårt säkra torn, våra själars ankare. 
UTFORSKA-SERIENS KURSER


Tillbaka till UTFORSKA