Ellel Ministries historia


Alldeles tydligt hörde han Herren säga: "Du skulle kunna reparera den här trasiga bilen, men jag kan reparera trasiga människoliv. "


Det började med en bil

Det hela började med en bil – en Alvis Speed 20 Sports Tourer från 1933 – och en ung engelsman vid namn Peter Horrobin som älskade veteranbilar. Han var alldeles särskilt förtjust i gamla Alvis-bilar men kunde inte ens i fantasin tänka sig få råd att köpa en egen Speed 20. Inte förrän en underbar dag år 1970, då en vän i Alvisägarklubben ringde och frågade: "Skulle du vilja köpa en Alvis Speed 20 för 50 pund?" Självklart ville han det!


Men varför var den så billig? Ja, den hade olyckligtvis blivit stulen, krockad, vandaliserad, och någon hade satt eld på den och tippat den i floden Mersey! Men Peters vän hade ordnat så att den blev uppdragen och sett vilken speciell bil det var, till och med i det trasiga skicket.


Peter var överlycklig över att ha kunnat  köpa en egen Alvis Speed 20 och började montera ner bilen. Omkring klockan 4 en morgon, efter en natts arbete i garaget, gjorde han en hemsk upptäckt – som en följd av krocken var chassit böjt. Bilen skulle aldrig kunna köras säkert med ett böjt chassi, och han började förstå att han kanske aldrig skulle kunna restaurera den underbara bilen. Och då, från ingenstans, just när den hemska insikten slog honom, blev Peter medveten om att Gud talade till honom, där i garaget.


"Vilket är viktigast?

Trasiga bilar eller

trasiga människor?"


Bilar eller människor?

Alldeles tydligt hörde han Herren säga: "Du skulle kunna reparera den här trasiga bilen, men jag kan reparera trasiga människoliv. Vilket är viktigast? Trasiga bilar eller trasiga människor?" Peter skulle ha velat säga trasiga bilar! Men han visste att det var fel svar. Hans medkännande hjärta reagerade på det Gud talade, och han har aldrig glömt det ögonblick då Herren sa till honom: "Jag kan reparera trasiga människoliv."


Under de nästkommande tio åren hade Peter ett eget bokförlag och blev bland annat ordförande i en lokal ekumenisk gemenskap. Som barn hade han upplevt en kallelse från Gud att tjäna honom på heltid, men av någon anledning verkade Herren inte öppna några dörrar.


Så en dag fick han en telefonpåringning. Den som ringde var en medlem i den ekumeniska gemenskapen, syster Aine. En förtvivlad kvinna hade kommit till det vårdhem där syster Aine arbetade, och hon visste inte hur hon skulle hjälpa henne. Peter var villig att komma dit, men den stackars kvinnan snyftade så mycket att hon inte kunde prata, och varken Peter eller syster Aine fick någon uppfattning om vad det verkliga problemet var.


Men när de bad uppenbarade Gud för Peter exakt vad problemet handlade om, och den förtvivlade kvinnan blev förundrad. De kunde be effektivt för henne och hon upplevde Guds helande beröring och en underbar försäkran om att Herren verkligen kände henne och brydde sig om henne. Hon hade börjat sin helanderesa.


När Peter körde hem den kvällen upplevde han igen att Herren talade till honom och sa: "Jag vill att du ska tillbringa resten av ditt liv med att förmedla helande till de behövande och undervisa andra att göra detsamma". I det ögonblicket mindes han också natten då Gud talat till honom vid sportbilen i garaget, och plötsligt började allting falla på plats. Det var samma röst. Guds kallelse var omisskännlig.


"Jag vill att du ska

tillbringa resten av ditt

liv med att förmedla

helande till de behövande

och undervisa andra

att göra detsamma".


Är du villig?

Peter började be över den vision Gud hade gett honom men stötte omedelbart på ett problem. Han kunde inte be! Det var som om himlen plötsligt hade stängt sina portar och det inte längre var möjligt att be. Efter en tids frustration kom han till slutet av sina egna ansträngningar och hörde då Faderns stilla röst som sa: "Innan jag kan låta dig be för den här visionen, måste du veta att när du följer mig kan det komma att kosta dig allting du har och allting du är. Är du villig till det?" Sakta, steg för steg, tog Herren honom genom olika områden av hans liv – hans hem, familjen, hans ägodelar, status, rykte, hobbys o.s.v. Gud sa inte att han skulle förlora någonting av det här; han bara frågade om Peter var villig att låta det ske. Det var först när segern vunnits på varje område som han kände frid och kunde börja be kring kallelsen att förmedla helande till Guds folk.


Bön varje dag

Från den stunden bad Peter varje dag för visionen. Han studerade Bibeln noggrant och sökte få en biblisk förståelse för hur man förmedlar Guds helande. Medan han läste kunde han urskilja många av Guds nyckelprinciper för helande, till exempel att förlåta dem som skadat oss, ånger och omvändelse från synd, Guds kärleksfulla bejakande av sina barn, Guds vilja att upprätta oss efter misslyckanden och en kristens andliga vapenrustning.


Medan Peter fortsatte att söka Gud, samlades så småningom en grupp engagerade människor för att regelbundet be tillsammans med honom över den här helandeverksamheten som Gud kallat honom till. När de bad upplevde de att Herren ville att ett kristet helandecenter skulle etableras i nordvästra England – och den visionen brann i deras hjärtan medan de år efter år fortsatte att be.


"Gud hade gjort det,

Ellel Grange inköptes

och Ellel Ministries

arbete tog sin början

under stor glädje

den 31 oktober 1986."


Verksamheten får ett hem

1986 förverkligades till slut visionen. Man nådde en överenskommelse om köp med ägarna till ett stort hus kallat Ellel Grange nära Lancaster. En vädjan om stöd för inköpet gick ut, och många människor och församlingar gav gåvor och lån. Guds bekräftelse kom från flera håll. En man hade i många år bett att det stora huset skulle bli använt av Gud, och ett gift par hade fått olika inre bilder av ett för dem okänt hus, som Herren skulle ta i sin tjänst, och som senare visade sig vara framsidan respektive baksidan av Ellel Grange.


Teamet blev mycket uppmuntrat och fortsatte att be. Dagen, när hela köpesumman för Ellel Grange skulle betalas, satt Peter vid sitt skrivbord för att se efter om pengarna skulle räcka. Han kunde knappt tro det han såg. På ena sidan av pappret framför honom fanns listan på allt som behövdes för inköpet plus alla utgifter fram till dagens datum, och på den andra sidan den sammanlagda summan av alla gåvor och lån. Inkomsten överskred kostnaderna med precis 6 pund! Gud hade gjort det, Ellel Grange inköptes och Ellel Ministries arbete tog sin början under stor glädje den 31 oktober 1986.


Guds nycklar till helande

Det team av arbetare som nu samlades började en resa med många, många välsignelser, men också med mycket möda och många prövningar. De lärde sig från dem som redan var erfarna inom helandetjänsten; och genom att uthålligt försöka om och om igen lärde de sig genom egna erfarenheter att hjälpa människor fram till frihet. Herren uppenbarade nycklar till helande under deras tålmodiga arbete med en människa i taget. Det blev segrar och misslyckanden. Det fanns tider när de ville ge upp. Men de vägrade acceptera att något problem kunde vara för svårt för Gud, hur djupt skadad och trasig personen än var.


Så småningom kom stora genombrott. Herren visade dem var i hans ord de kunde hitta nycklarna till djupgående helanden och hur de skulle tillämpa dem. Man delade med sig av dessa nycklar till Guds folk på träningskurser och senare också vid längre utbildningar. Nya centra etablerades i Storbritannien och sedan runt om i världen som svar på människors önskan: "Vi behöver den här verksamheten hos oss!" Allteftersom fler nycklar blev funna, ökade antalet kurser, böcker skrevs och även ett träningsprogram på nätet arbetades fram, Ellel 365.


"Han skapade oss

och han vet hur

han ska återställa

varje del av oss."


Vad hände med sportbilen?

Hur gick det med Alvisbilen? Skrotades den? Absolut inte! Peter skrev till fabrikanten och fick en kopia av den planritning efter vilken bilen tillverkats. Med hjälp av den kunde han få chassit värmebehandlat, uträtat och återställt. Peters tid togs till stor del upp av Ellel-verksamheten, men han kunde ändå då och då arbeta på sin kära Alvis, en specialiserad ingenjör blev den som slutförde restaureringen.


Vi kan tro att det inte är så mycket som är fel med oss, eller vi kanske tror att vi är skadade bortom all hjälp. Men vår himmelske Far har planritningen. Han skapade oss och han vet hur han ska återställa varje del av oss. Det kan ta tid, det kan kosta, men varje människa är mycket dyrbarare för Gud än Peters bil varit för honom. Historien om Alvisbilen är bara en bild av Guds längtan att återställa oss, även om vi inte är i så bra skick just nu! Han tar sig an själva grunden, rötterna till problemen. Han räddar, han upprättar och han skapar nytt.


"Herre, gör oss till en

välsignelse för landet!

Och ge oss resurser att

anta utmaningarna!"


Ellel Ministries i Sverige

Efter mera sporadiska kontakter mellan grupper i Sverige och Ellel Ministries i England inbjöd Kåfalla Herrgård fr o m 2004 Ellel Ministries att ordna helger med undervisning på gården utanför Lindesberg. Kåfalla hade sedan lång tid arbetat med själavård i olika former, och Ellels undervisning förde detta arbete vidare. Redan från början blev efterfrågan på Ellels kurser långt över vad som hade kunnat förutses. Snart nog ordnades också helanderetreater, och ledare för Ellel Ministries arbete i Sverige blev Kåfallas föreståndare Roswitha och Göran Andersson. När de efter några år gick i pension flyttades centrum för arbetet till ett kontor i Vedevåg nära Lindesberg. Från december 2016 finns kontoret i Lanna två mil väster om Örebro.


Våra kurser och retreater hålls huvudsakligen på Götabro Kursgård nära Kumla, och på Lärjungagården Torestorp, söder om Borås, med sporadiska besök på flera platser, och i olika församlingar, i landet. Dessutom ges många personliga förbönssamtal, varje år hålls någon större konferens, och en del litteratur distribueras.


Ellel Sverige är i högsta grad en lekmannarörelse, med bara en anställd ledare, och engagerar i dag ett femtiotal ideella medarbetare, från olika samfund och rörelser, som förebedjare och lärare. Ekonomiskt bärs verksamheten till stor del upp av gåvointäkter. Arbetet leds för närvarande av Stein Westli och en styrelse bestående av Stig Alesand, Anita Frisk, Anita Halvardsson, Kent Hiding, Lena Lundblad, Gertrud Storsjö och Paul Wilcox.


Vittnesbörden om den välsignelse Ellel Sverige genom Guds nåd får vara till för enskilda och församlingar är många, men ju mer vi ägnar oss åt detta arbete, ju mer av behov ser vi. Därför är det vår ständiga bön: Herre, gör oss till en välsignelse för landet! Och ge oss resurser att anta utmaningarna!
Till "Start"

Bron till Ellel Grange i England.

Peter Horrobin och hans Alvis Speed 20 Sports Tourer från 1933, bilen som allt började med.

Peter Horrobin.

Här började Ellel Ministries sin verksamhet – Ellel Grange.

Ellels största center, Pierrepont i England.

Blairmore house, center för Ellel Scotland.