A6: UTFORSKA INRE SÅR OCH VÄGEN TILL HELANDE

Gud är den som skapat och designat oss. Han känner varje människa och älskar var och en av oss villkorslöst. Men trots hans stora kärlek har livet i vår fallna värld ofta lett till omständigheter som sårat och skadat vårt inre och dess funktioner. När vi har påverkats på detta sätt återspeglas det ofta i vår livsstil.


I den här kursen ska vi se på hur vi människor är skapade och hur de olika delarna av vår varelse samarbetar för att utveckla vår personlighet. Vi ska undersöka hur vårt inre kan påverkas negativt av livets erfarenheter och beröra några av de följder detta kan få i form av inre sår och smärta.


Gud har en perfekt plan för hur han ska läka och återställa vart och ett av sina dyrbara barn. Kursen ger kunskap om hur Gud kan läka inre sår och de följder dessa fått i våra liv, och även hur man kan förmedla Guds upprättande kärlek, sanning och makt till andra som behöver inre helande. 
UTFORSKA-SERIENS KURSER


Tillbaka till UTFORSKA