B5: UTFORSKA HUR GUD VILL UPPRÄTTA PÅ DET SEXUELLA OMRÅDET

19-21 april 2024, Götabro Kursgård, Kumla

Likt många kristna kanske du frågar dig hur du ska ställa dig till de starka utmaningarna från den sekulära världens syn på sexualitet. Vilka är de ramar den kristna kyrkan bör röra sig inom? Vilken livsstil ska vi tillämpa i våra egna liv och lära våra barn?

 

Människans sexualitet och dess uttryck har en viktig plats i Guds skapelse, något som är menat att skänka glädje, välsignelse och liv. Men i en värld med skiftande normer råder mycket förvirring kring detta viktiga ämne, och den här kursen syftar till att ge klarhet utifrån den traditionella kristna förståelsen av vad Bibeln säger i detta ämne.

 

Vi utforskar grunderna för människans sexualitet, som Gud menat att den skulle vara. Vi kommer se på vikten av det bibliska äktenskapsförbundet, på behovet av att sätta gränser och på hur sexuella uttryck utanför dessa är syndiga och får konsekvenser inte bara för oss själva, utan även för många som har anknytning till oss.

 

Den goda nyheten är att en sexualitet som blivit skadad kan bli återställd till Guds goda ordning, så under kursen kommer vi undervisa om hur vi genom Jesus Kristus kan bli fria från bundenhet, förlåtna och renade och hur vi kan lära oss att leva i renhet.


Praktiska detaljer

Under helgen genomför vi två Utforska-kurser.
Inregistrering från fredag kl 12.00. Lunch serveras kl 13.00 och första undervisningspass börjar kl 14.00. Om du av någon anledning inte kan komma i tid till lunch, låt oss få veta det så vi kan se till att mat sparas åt dig. Den dubbla kursen avslutas söndag med lunch kl 13.00. 

Var vänlig observera att vi inte kan förse med lakan och handdukar.

En beskrivning av hur man kommer till Götabro får du tillsammans med din bokningsbekräftelse.

Om du vill kontakta bokningskontoret:

Telefon: 072-749 31 40

Använd gärna vårt bokningsformulär.UTFORSKA-SERIENS KURSER 2024


Tillbaka till UTFORSKA