B3: UTFORSKA HUR FIENDENS SNAROR KAN UNDVIKAS

22-24 mars 2024, Götabro Kursgård, Kumla

En känsla av att man inte kommer framåt i livet men inte vet varför, finns nog hos ganska många. Vi lever i en värld som är både fysisk och andlig och som hela tiden påverkar oss, vare sig vi vet om det eller inte. Fienden har fällor utlagda och ingen av oss är immun mot att falla i dem, inte minst när vi söker andligt och själsligt välbefinnande och helande. Den här kursen söker sprida ljus över den ondes försök att vilseleda oss och hur han hela tiden vill få oss att snubbla när vi strävar efter att bli helade och kunna växa i vårt lärjungaskap.

 

Vi kommer utforska fiendens bedrägliga natur och hur han med olika metoder söker fånga oss. Det kan röra sig om falsk religion eller skadliga alternativa metoder och övningar. Vi tar upp den andliga bakgrunden till dessa saker som kan göra ett problem inflammerat snarare än bota det. Kursen ger viktig undervisning om ämnet urskillning och förklarar också hur Guds befrielsetjänst på underbara sätt kan hjälpa oss troende. Du kommer få lära dig om Guds sätt att genom oss förmedla rening till andligt orenad mark, och hur fiendens grepp kan lossas så att du kan leva och växa fritt och obehindrat.

 

Den här kursen bygger på undervisningen från ”Utforska helande genom befrielse” (en Utforska A kurs) så vi rekommenderar att du går den kursen innan du deltar i den här.  


Praktiska detaljer

Under helgen genomför vi två Utforska-kurser.
Inregistrering från fredag kl 12.00. Lunch serveras kl 13.00 och första undervisningspass börjar kl 14.00. Om du av någon anledning inte kan komma i tid till lunch, låt oss få veta det så vi kan se till att mat sparas åt dig. Den dubbla kursen avslutas söndag med lunch kl 13.00. 

Var vänlig observera att vi inte kan förse med lakan och handdukar.

En beskrivning av hur man kommer till Götabro får du tillsammans med din bokningsbekräftelse.

Om du vill kontakta bokningskontoret:

Telefon: 072-749 31 40

Använd gärna vårt bokningsformulär.UTFORSKA-SERIENS KURSER 2024


Tillbaka till UTFORSKA