UTFORSKA 

Själavårds- och lärjungaträningskurs

Det finns ett rop djupt inom oss alla efter en äkta och sann gemenskap med Gud, efter att personligen få lära känna hans kärlek och uppleva hur han förvandlar våra liv så att vi kan följa honom utan att något håller oss tillbaka. Är du en av dem som känner på detta sätt, eller har du en önskan att kunna hjälpa andra i deras längtan, då är UTFORSKA-kurserna något för dig!

”För alla som längtar efter

en djupare,

tätare och mer meningsfull relation

med Gud”

VAD ÄR UTFORSKA-KURSERNA?

Det är en serie weekendkurser med målsättningen att träna, utrusta och förmedla helande till Guds folk. Vår önskan och bön är att Guds Ande ska samverka med Guds ord i den undervisning och förbönstjänst vi presenterar. Vi vill berätta att det finns hopp och hjälp att få för de problem vi kämpar med i det dagliga livet – problem som oro, stress, kroppslig och känslomässig smärta, relationsproblem, beroenden och depression, för att nämna några.


Vi vill bidra till en ökad kunskap om vad det innebär att leva i en nära relation med Gud, och att leva i Guds familj. I kurserna kommer vi också att ge vidare de nycklar till helande och lärjungaskap, som vi lärt oss genom åren och som blivit till stor glädje för dem som vill hjälpa andra människor i deras behov. Varje del av serien inkluderar förutom biblisk undervisning även tillbedjan och lovsång, gruppsamtal och tid för olika aktiviteter och bön.


VILKA ÄR UTFORSKA-KURSERNA TILL FÖR?

För alla som…

     …längtar efter en djupare, tätare och mer meningsfull relation med Gud

     …vet om att de har problem i sitt liv som håller dem tillbaka

     …önskar förstå Guds plan med sitt liv så att de kan leva i den

     …vill växa i sin förståelse av Guds helande så att de kan hjälpa andra


De är till för människor mellan 18 och 118 år! För nya kristna och för dem som varit kristna i decennier. Det krävs inga särskilda kvalifikationer. ALLT DU BEHÖVER ÄR ETT HJÄRTA SOM ÄR ÖPPET FÖR HERREN!


VARFÖR UTFORSKA-KURSER?

År 1994 startade Ellel Ministries två serier weekendkurser med undervisning i lärjungaskap och helande förbön (The Modular School). Dessa modulkurser gavs så småningom vid nästan alla våra centra runt världen och nådde tusentals människor med en livsförvandlande undervisning. De har varit några av de mest effektiva och fruktbärande kurser som Ellel någonsin erbjudit. Men nu har Ellel internationellt vidareutvecklat dessa kurser, som visat sig bära god frukt. Vi önskar att de nya kurserna skall återspegla de erfarenheter som Herren har gett oss under åren.


Efter två års bön och planerande är nu UTFORSKA-kurserna klara. Vi upplever en glädje över det nya programmet och den potential det har att hjälpa människor komma närmare Jesus. Vi vet att det är då, när vi drar oss närmare Herren, som vi i honom kan bli fria från de många saker som tynger oss. Vi har inte tagit bort något som funnits med i de ursprungliga kurserna utan har snarare anpassat innehållet.


Vår primära målsättning inom Ellel Ministries kommer alltid vara att proklamera Herrens Jesus frälsande kärlek och att man kan finna sann läkedom och frihet bara hos honom. Vår bön är att också du ska upptäcka detta när du förenar dig med oss för att bättre lära känna Gud, vad han har gjort och kommer fortsätta göra för var och en av oss. Det är när vi riktigt förstår detta som vi helhjärtat kan gå vidare i vår tjänst för honom och få se hans rike komma.


HUR ÄR EN UTFORSKA-KURS UPPLAGD?


UTFORSKA-SERIENS KURSER 2024