A1: UTFORSKA GRUNDERNA FÖR LIVET ENLIGT BIBELN

Djupast inom oss bär vi alla på frågor om livet och evigheten. Vi har ett av Gud givet behov att få reda på varför vi är här på jorden och vad livet egentligen handlar om. I dagens värld, som så snabbt förändras och är så full av förvirrande röster, är det här behovet av en sann och fast grund att bygga våra liv på kanske mer uttalat än någonsin förr.


I den här kursen ska vi se på vilka svar på livets grundläggande frågor Bibeln ger – kanske på ett sätt som du inte hört Guds vägar förklarade förut. Kursen kommer ge en överblick över historien från Första Moseboks dagar till Herrens återkomst i Uppenbarelseboken. Du får en större insikt i var vi kommer ifrån, hur mänskligheten hamnade i den kaotiska situation vi är i nu och, kanske viktigast av allt, du kommer förstå mer av Guds underbara räddningsplan för människorna. Gud har inte bara frälst oss, han vill också hela oss och leda oss rätt så att vi kan leva i hans goda syften med våra liv. Kursen hjälper dig att upptäcka mer om Guds plan för ditt liv, och vi önskar att den ska bli en katalysator för dig att uppleva kraft för idag och ett ljust hopp för morgondagen.UTFORSKA-SERIENS KURSER


Tillbaka till UTFORSKA