Undervisningsdagar på din ort


Ellel Ministries besöker gärna din lokala församling. Syftet är att undervisa om upprättelse och lärjungaskap, och kanske vara med att utrusta församlingens själavårdare och förebedjare.


Verkligheten för många kristna är att de fortfarande bär bördor från gamla sår efter saker de har varit med om. Detta blir hinder i deras vandring med Herren. Guds hjärta längtar efter att hela och upprätta på dessa områden, så vi kan leva det liv han har ämnat oss till, och fullborda vår kallelse.


Vi önskar vara en resurs för den lokala församlingen, pastorer och ledarskap, med att dela med oss av undervisningen om helande och lärjungaskap.


Vi har utarbetat två modeller:

1. En hel helg, fredag kväll till söndag – som vi kallar ”Församlingsbesök”

2. En dag, t ex en lördag – som vi kallar ”Jesus upprättar nu!”.

Vi anpassar gärna upplägget efter lokala behov.Församlingsbesök upplägg


 • En (eller flera) lokala församlingar inbjuder till helgkurs (fredag kväll till söndag) med Ellel Sverige.

 • Församlingen ansvarar för lokal, PR, servering, lovsång.

 • Ellel Sverige ansvarar för undervisning och förbön.

 • Församlingen täcker Ellels resekostnader och betalar 10.000 kr för helgen
  (6.000 om det är mindre än 25 deltagare).

 • Församlingen bestämmer själv vad deltagarna skall betala för helgen.

 • Helgen kan innehålla ämnen som: ”Introduktion, syndafallet, Jesu kors”, ”Människans natur”, ”Förlåtelse, porten till helande”, ”Generationspåverkan”, ”Relationer och Själsband”, ”Inre helande” och ”Guds Fadershjärta”.

 • Om församlingen önskar det, kommer vi gärna tillbaka flera gånger.

 • Ämnen kan då vara ”Sanningssystem”, ”Befrielsetjänst”, ”Att ha Jesus som Herre”, ”Frihet från New Age och det ockulta”, ”Sexualitet – välsignat av Gud”, Steg mot frihet från fruktan”, ”Missbruk, beroenden och ätstörningar”, ”Helande för människans ande”, ”Orättfärdig kontroll”, ”Vrede, hur handskas vi med den”, ”Olycksfall och trauma”, ”Bitterhet”Jesus upprättar nu!


 • Ellel Sverige erbjuder sig att i samarbete med någon eller några på din ort ordna en dag (t ex en lördag) med biblisk undervisning och möjlighet för personlig förbön!

 • Om detta låter intressant, kontakta Ellels kontor för mera information.

 • Ellel Sverige ansvarar för undervisning och förbön.

 • Deltagarna betalar 150 kr, som täcker utgifter för fika, ev hyra av lokal och Ellels utgifter. Om lunch ingår, måste priset justeras.

 

Förslag till program för dagen:

10.00  Kaffe

10.15  Välkommen, information, lovsång

10.45  ”Jesus upprättar nu!”

12.00  Lunch

13.15  ”Förlåtelse, porten till helande”

14.30  Paus

15.00  ”Inre helande”

16.15  Förbön
Till "Start"

Roger Nydahl undervisar på församlingsbesök på Korskyrkan i Uppsala.

"Vi önskar

vara en resurs

för den lokala

församlingen."