A4: UTFORSKA VÄGEN TILL FRIHET FRÅN FÖRKASTELSE

Om det är något som verkligen kan ge oss människor en upplevelse av djup glädje så är det vetskapen om att vara villkorslöst älskad och bejakad. Bibeln säger oss att Gud älskar alla människor och allt som han skapat, och att när vi tar emot Jesus som vår Frälsare blir vi älskade och avhållna barn i Guds familj. Så varför tycker vi det är så svårt att ta till oss den sanningen? Varför känner också vi kristna det ibland som om vi fortfarande är förlorade får som förtvivlat längtar efter och behöver bli funna av den Gode herden och slutna i hans famn?


I den här Utforska-kursen tar vi upp hur förkastelsen först kom in i världen och hur vi i en fallen värld kan sitta fast i falska övertygelser om våra möjligheter att bli älskade. Om vi får tag i sanningen om vem Gud är och vilka vi själva i verkligheten är, så kommer våra liv utan tvekan att bli förvandlade.
UTFORSKA-SERIENS KURSER


Tillbaka till UTFORSKA