B9: UTFORSKA HUR MAN KAN KÄNNA IGEN OCH UNDVIKA VILLFARELSER

22-24 november 2024, Götabro Kursgård, Kumla

Vi behöver en norm att jämföra beteende och tro med, något som säger oss vad som är sant och vad som är falskt. Guds ord ger oss den normen.

 

Men vi lever i tider av stor oordning och förvirring. Människor har alltmer övergett Guds sanningar, och otrygghet och kaos har genomsyrat vårt samhälle. Även i den kristna församlingen kan vi få motstridande och otydliga budskap, osund och felaktig undervisning.

 

Så hur kan vi veta vad som är sant, vad som är verkligt och rätt? Hur kan vi styra våra liv genom dagens värld på ett tryggt sätt och undvika de bedrägliga fällor som lagts ut av Satan, lögnens fader?

 

Jesus sa tydligt att villfarelserna skulle öka mot denna tidens slut, och han råder åt oss att vara kloka och klartänkta. Han är själv Sanningen och leder oss in i sanningen. Han vill hjälpa oss till större urskillningsförmåga.

 

Den här kursen vill ge dig verktyg som hjälper dig att bygga ditt liv på Guds ord, så att du får en större förmåga att skilja mellan gott och ont, lögn och sanning, och kan undvika och bli fri från det som är bedrägligt. Kursen kommer också gripa sig an sådant som kan bedra oss inom kyrkan och utgår då från Första Timoteusbrevet 4:16 som uppmanar oss att ge akt på oss själva och på läran och hålla oss troget till den. ”När du gör det, frälser du både dig själv och dem som lyssnar på dig.”


Praktiska detaljer

Under helgen genomför vi två Utforska-kurser.
Inregistrering från fredag kl 12.00. Lunch serveras kl 13.00 och första undervisningspass börjar kl 14.00. Om du av någon anledning inte kan komma i tid till lunch, låt oss få veta det så vi kan se till att mat sparas åt dig. Den dubbla kursen avslutas söndag med lunch kl 13.00. 

Var vänlig observera att vi inte kan förse med lakan och handdukar.

En beskrivning av hur man kommer till Götabro får du tillsammans med din bokningsbekräftelse.

Om du vill kontakta bokningskontoret:

Telefon: 072-749 31 40

Använd gärna vårt bokningsformulär.UTFORSKA-SERIENS KURSER 2024


Tillbaka till UTFORSKA