Böcker


Kontakta oss om du är intresserad av att köpa någon av våra böcker.

Så snart vi har fått din adress, skickar vi böckerna du har beställt. Porto tillkommer.  Faktura bifogas.


Vill du köpa böcker på engelska? 

Beställ direkt från Sovereign World, Ellels bokförlag i England: https://www.sovereignworld.com/


Gud, jag och fienden

Peter Horrobin, 240:- kr.

Detta är den andra delen i Peter Horrobins bibelstudieserie VÄGEN TILL FRIHET. Boken tar upp hur viktigt det är att vi känner Gud som han verkligen är och att vi förstår fiendens tillvägagångssätt när han vill underminera de kristnas tro. Undervisningen är tänkt att hjälpa oss att leva vårt kristna liv i gemenskap med Herren och därigenom kunna arbeta med framgång i Guds rike.

Att bygga på klippan

Peter Horrobin, 220:- kr.

Den första av de 8 böckerna i Peter Horrobins bibelstudieserie VÄGEN TILL FRIHET finns nu på svenska! Boken "Att bygga på klippan" ger en grundläggande undervisning om det kristna lärjungaskapet, vilket också är huvudämnet i alla böckerna.

    Både de enkla och de djupa bibelsanningarna behandlas i boken, och Peters praktiska tillämpning gör dem både personliga och positivt utmanande. 

    Där framställningen berör helande tas den själavårdande aspekten upp, och Peter förmedlar sina och Ellel Ministries mångåriga och framgångsrika erfarenheter. 

    Detta är en helt bibelgrundad bok som kan både inspirera och trösta.

Helande från konsekvenserna av olyckor, chock & trauma

Peter Horrobin, 180:- kr.

Traumatiska händelser kan få dramatiska och varaktiga konsekvenser i människors liv. En av de viktigaste orsakerna till att en del människor har svårt att återhämta sig och helas efter olyckor eller plötslig chock är att de fortfarande bär på oläkta trauman i sin inre människa. Den här banbrytande boken är resultatet av 30 års erfarenhet av förbön för just sådana människor. Peter Horrobin förklarar ingående vad trauma kan göra med människor och hur man ber för helande. Den här grundläggande undervisningen har varit ett redskap till att förmedla bestående helande till människor över hela världen. Den är en viktig manual för dem som regelbundet betjänar människor i förbön och är livsförvandlande för dem som själva kämpar med oläkta skador och sår, inklusive konsekvenserna av chock och trauma som åsamkats i det militära.

Befriad

Gertrud Storsjö, 133 sidor, 140:- kr.

Gertrud Storsjö, med mångårig erfarenhet av själavård och befrielsetjänst, har på nära håll sett konsekvenserna av intresset för österländsk religiositet och vad det leder till. Men hon har också bevittnat hur människor blivit befriade från religiösa bindningar och demoniskt inflytande och kunnat återgå till ett normalt liv. Nyckeln till befrielsen är alltid radikal omvändelse och bekännelse och en uppriktig tro på Jesus Kristus, samt viljan att fullständigt avsäga sig allt ockult. I slutet av boken ger författaren goda råd till dem som kommer att gå in i själavård och befrielsetjänst.

Helande för människans ande

Ruth Hawkey, 167 sidor, 160:- kr.

”Varför känner jag inte Faderns kärlek?” ”Varför är jag så tungsint och kan inte känna glädje?”

”Vad är det för fel på mig eftersom jag inte vill leva?”

     Är det möjligt att vår andes tillstånd kan påverka själen och kroppen, på gott eller ont?

     Den här boken, som är en sammanslagning av Ruth Hawkeys båda böcker om människans ande, vill med Bibeln som grund ge svar på ovanstående och andra relevanta frågor. Den ger även förslag på hur man kan be för människans ande så att helande kommer hela hennes varelse till del.

Förlåtelse, Guds huvudnyckel

Peter Horrobin, 106 sidor, 120:- kr.

Att förlåta andra människor som gjort oss illa, kan ibland vara mycket svårt, ibland kännas alldeles oöverkomligt. Ändå är det något som Herren Jesus själv inneslutit i den bön han lärde oss att be. Och på korset säger han: ”Far förlåt dem för de vet inte vad de gör”. Peter Horrobin har i den här boken på ett klart och lättförståeligt sätt beskrivit den läkedom för ande, själ och kropp som det innebär att med Herrens hjälp förlåta ”dem som står i skuld till oss”. Det är en process som kan ta tid, men också förvandla en människas hela fortsatta liv.

     I slutet av boken finns ett antal mycket uppmuntrande vittnesbörd från människor som använt sig av denna Guds huvudnyckel och fått erfara hans kärleksfulla och underbara hjälp och ingripande.

Älskad som aldrig förr

(Ken Symington) 150 sidor, 160:- kr.

Det är lätt att känna Guds kärlek i "huvudet", men för många är det svårt att förstå den med hjärtat. Och tanken på Gud som Far kan vara väldigt skrämmande för den som inte har en positiv bild av ordet ”far”. Den här boken är skriven för dem som vill uppleva Guds sanna kärlek, men inte kan, därför att deras fadersbild lägger hinder i vägen.

     I en varm och gripande skildring av sin egen väg till förståelse av att Gud är en god Far, inte någon att vara rädd för, målar författaren kraftfullt bilden av Gud som den gode Fadern, och lämnar ingen läsare i tvivel om hur älskade och önskade vi är.


Det stora äventyret: Att verkligen följa Jesus! 

(Ken Symington) 169 sidor, 50:- kr

Fortsättningen på "Älskad som aldrig förr". En otroligt ärlig, utmanande och fräsch bok! Ken skriver friskt och utan religiösa omskrivningar, så att alla förstår. Och innehållet lämnar ingen oberörd. Boken handlar verkligen om vad titeln säger! Läs den, och du blir uppmuntrad att följa Jesus, och undervisad vad det konkret betyder!

Sarah 

(Sarah Shaw) 198 sidor. 180:- kr

”Så många människor över hela världen har utsatts för övergrepp, och ofta har deras smärta tystats ned. Jag är tacksam att den kvinna som skrev denna bok tagit beslutet att istället lyfta fram smärtan, och låta Jesu Kristi ljus lysa över den. Därigenom har hon funnit fullständigt helande – och jag tror att hennes beslut att berätta för världen om sin smärtsamma hemlighet kommer att hjälpa många andra som utsatts för övergrepp att finna fullständigt känslomässigt helande och upprättelse.” 

( J. Lee Grady, f. d. redaktör, Charisma Magazine).

Övergrepp – Hopp och helande för de utsatta

(Paul och Liz Griffin), 123 sidor,
160:- kr.

Många människor utsätts för övergrepp av olika slag: fysiska, emotionella, sexuella, religiösa, o s v. Att den som begått övergreppen håller tyst är väl en del av övergreppet, men lika ofta är de som utsatts för det hela lika angelägen att vara tysta. Skam och skuld och rädsla gör att man lägger locket på. Men det man upplevat får ändå konsekvenser, ofta genom hela livet.

     De goda nyheterna är att det finns hopp! Det finns läkedom hos Jesus! Författarna visar på vägen, och hjälper dig att våga gå den! En bok till hjälp för utsatta!

Vrede – hur hanterar vi den? 

(Liz & Paul Griffin), 108 sidor. 120:- kr 

Vrede är en mycket stark känsla. Den kan bli en kraft som driver oss att uppnå det omöjliga, eller en stötesten som gör att vi fastnar i en livsstil präglad av oförsonlighet, bitterhet, trasiga relationer och våld. Här finner du bibliskt förankrad undervisning som ger nycklar till hur man kan skilja mellan rättfärdig och orättfärdig vrede, identifiera grundorsakerna till den vrede man känner, och lära sig hantera uppdämd vrede på rätt sätt.

     Boken är också en källa med kunskap till dem som söker hjälpa människor med problem som har med vrede att göra.

Inre helande 

(Ruth Hawkey) 79 sidor, 120:- kr. 

Många människor i Kristi kropp har problem som läkare inte kan behandla. Det handlar bland annat om inre sår till följd av olösta konflikter. Men Gud kom, i sin Son Jesus Kristus, för att befria oss och för att upprätta oss till hälsa och helhet.

     Denna bok har skrivits för dem som vill förstå något om rötterna till sin egen trasighet och känslomässiga smärta. Den är också tänkt för dem som upplever att Gud kallat dem att vara med honom i att förbinda dem som är sårade och blöder invärtes.

Själsband 

(David Cross) 126 sidor, 160:- kr.

När vi inser att en relation är mer än bara ett yttre möte mellan två människor, anar vi att en del av våra relationer kan ha påverkat oss mer än vi förstått. Vi kanske upptäcker att vi har blivit bundna och skadade av dem. Ett sätt att benämna det osynliga inflytande som binder oss genom relationer, är ett orättfärdigt eller negativt själsband. En bindning i den andliga världen, som fått grepp om vår själ.

     Den här boken belyser hur både goda och dåliga själsband skapas, och hur de kan påverka oss på djupet. Den beskriver hur man kan bli löst från de negativa banden och uppleva Guds befrielse och läkedom. Undervisningen kan bli till stor hjälp för dem som kämpar med följderna av svåra och orättfärdiga relationer.

Buddha eller Kristus 

(Gertrud Storsjö) 174 sidor, 150:-kr.

Det har blivit allt vanligare att kristna inte säger ”Buddha eller Kristus?”, utan snarare ”Buddha och Kristus”. Oftast inte så att man sätter en buddhastaty på byrån i hemmet, men genom att man mer eller mindre accepterar de tänkesätt som representeras av nämnda prydnad (?). Så har yoga, mindfulness, meditation och mycket mera funnit en väg in i livsstil och tankemönster hos både enskilda och församlingar. Men vad blir följden för en kristen som accepterar och ursäktar denna blandning av två världar och två riken? En av Ellel Sveriges medarbetare, Gertrud Storsjö, ger i sin informativa men ändå lättlästa bok synnerligen värdefull information, så att vi kan urskilja gränsen mellan de två andliga riken som här konfronterar varandra. Läs boken! Du behöver den information den ger för att själv kunna göra rätta val, och du behöver den för att kunna svara på frågor och hjälpa andra, som fångats av de djupt andliga österländska influenser som sköljer genom vårt samhälle.Till "Start"