A3: UTFORSKA KRAFTEN I FÖRLÅTELSEN

När Jesus sa från korset: ”Fader, förlåt dem ty de vet inte vad de gör”, gav han mänskligheten en oerhört mäktig nyckel till befrielse från inre smärta som tillfogats oss under livet. För att bli helt fria behöver vi inte bara få Guds förlåtelse för vår egen synd utan vi behöver också ge förlåtelse till dem som har gjort oss illa, hur svårt det än kan vara.


Förlåtelsen är en grundläggande princip i Guds rike. Den var central i Jesu helandetjänst, så i den här kursen ska vi se på den skada som kan uppstå när vi inte förlåter andra människor utan istället dömer dem. Vi kommer undersöka de utmaningar som möter oss när vi ska använda den här nyckeln, och det kommer ges möjlighet att få förbön för oläkta inre sår. Gud förvandlar liv när förlåtelsens nyckel kommit till användning.UTFORSKA-SERIENS KURSER


Tillbaka till UTFORSKA