A7: UTFORSKA HUR MÄNNISKANS ANDE KAN UPPRÄTTAS

Den här kursen följer upp den som handlar om helande av inre sår och ger oss en ökad förståelse av de funktioner människans ande har. Vi utgår från att Gud har lagt ner en livskälla i vår ande, och där finns också vår djupaste identitet. Så om vi vill lära känna vårt sanna jag – så som Gud känner oss – är vår ande nyckeln till den insikten. 


Gud har format vår ande inom oss. Men i den här långt ifrån perfekta världen har den berövats den näring den skapades att få, och det stör ofta samspelet mellan vår ande och vår själ. När vi utforskar vad Bibeln säger, kommer vi upptäcka hur vår andes funktioner kan påverkas negativt och begränsas av omständigheter tidigare i livet, och hur detta kan få följder i våra liv idag.


Jesus är den som helar vår ande, och att förstå hur vi kan öppna oss för hans läkande beröring är viktigt för att vi ska bli återställda. Herren har den kraft som helar oss men vi behöver förstå vad vår del i läkeprocessen är.  
UTFORSKA-SERIENS KURSER


Tillbaka till UTFORSKA