Kalender 


Var medveten om att det kan ske ändringar i kalendern på grund av Covid19.


2021


Mars

6 mars: Zoom-kurs: Att urskilja och avslöja villfarelser


April

9-11 april: Helanderetreat, Götabro kursgård

22-25 april: Själavårdsutbildning del 3, Fredrika Själavårdscenter


Maj

7-9 maj: Helanderetreat, Götabro kursgård

14-16 maj: Helanderetreat, Götabro kursgård


September

17-19 september: UTFORSKA del 1 och 2, Götabro kursgård

24-26 september: Helanderetreat, Götabro kursgård


November

5-7 november: UTFORSKA del 3 och 4, Götabro kursgård

19-21 november: Helanderetreat, Götabro kursgård