Kalender 


2022Maj

6-8 maj: Helanderetreat, Götabro kursgård

13-15 maj: UTFORSKA del 9 och 10, Götabro kursgård

21 maj: Zoom-kurs: Frihet från fruktan


Juni

11 juni: Undervisningsdag, Uppsala 


Augusti

12-14 augusti: Sommarkonferens, Smyrna Vittsjö

19-21 augusti: Helanderetreat, Götabro kursgård


September

9-11 september: Församlingsbesök Karlstad

16-18 september: UTFORSKA B, del 1 och 2, Götabro kursgård


Oktober

21-23 oktober: Helanderetreat, Götabro kursgård


November

11-13 november: UTFORSKA B, del 3 och 4, Götabro kursgård

18-20 november: Helanderetreat, Götabro kursgård