Kalender 


2023


November

24-26 november: UTFORSKA A, del 9 och 10, Götabro kursgård


December


2024


Januari

13 januari: Dagskonferens, Mellringekyrkan i Örebro 

24-25 januari: Kvällskurs via Zoom - Rening av mark och byggnader


Februari

16-18 februari: UTFORSKA B, del 1 och 2, Götabro kursgård


Mars

1-3 mars: Helanderetreat, Götabro kursgård

22-24 mars: UTFORSKA B, del 3 och 4, Götabro kursgård


April

5-7 april: Helanderetreat, Götabro kursgård

19-21 april: UTFORSKA B, del 5 och 6, Götabro kursgård


Maj

3-5 maj: Helanderetreat, Götabro kursgård


Juni


Juli


Augusti


September

13-15 september: Helanderetreat, Götabro kursgård

27-29 september: UTFORSKA B, del 7 och 8, Götabro kursgård


Oktober


November

8-10 november: Helanderetreat, Götabro kursgård

22-24 november: UTFORSKA B, del 9 och 10, Götabro kursgård