Kalender 


Var medveten om att det kan ske ändringar i kalendern på grund av Covid19.


2021


Maj

22 maj: Zoom-kurs Hur påverkar humanismen oss kristna?


Juni

11-13: Helanderetreat, Götabro kursgård


Augusti

20-22 augusti: Sommarkonferens, EFS Gullänget, Örnsköldsvik


September

17-19 september: UTFORSKA del 1 och 2, Götabro kursgård

24-26 september: Helanderetreat, Götabro kursgård


November

5-7 november: UTFORSKA del 3 och 4, Götabro kursgård

19-21 november: Helanderetreat, Götabro kursgård