KALENDER


2024


Maj

3–5 maj: Helanderetreat, Götabro kursgård

21–22 maj: Zoom-kurs Övergrepp


Juni

7-9 juni: "I Guds verkstad", sommardagar på Kåfalla Herrgård


Juli


Augusti

16-18 augusti: Sommarkonferens, Frälsningsarmén Gävle


September

13–15 september: Helanderetreat, Götabro kursgård

27–29 september: UTFORSKA B, del 7 och 8, Götabro kursgård


Oktober

19-20 oktober: Församlingsbesök, Storegårdskyrkan Eksjö


November

8–10 november: Helanderetreat, Götabro kursgård

22–24 november: UTFORSKA B, del 9 och 10, Götabro kursgård