A5: UTFORSKA HELANDE GENOM BEFRIELSE

Bibeln uppmanar oss att inte vara okunniga om fiendens knep. Guds ord sprider ljus över vem vår fiende – Guds fiende – är, och hur han söker påverka den här världen och våra egna liv. Vi är involverade i en mycket verklig, andlig kamp och behöver veta hur Gud vill hjälpa oss att leva i frihet och seger, något som bara är möjligt genom Jesu verk på korset.

 

Kursen innehåller undervisning om hur vi kan uppleva seger i den andliga kampen och om möjliga fientliga fästen i en människas liv. Vi tar också upp vad Bibeln säger om Satan och demonerna. Jesus kom för att befria de fångna, och genom kursen får vi hjälp att lära oss hur man finner mer av den andliga frihet som Jesus vill ge oss alla.UTFORSKA-SERIENS KURSER


Tillbaka till UTFORSKA