A2: UTFORSKA GUDOMENS PERSONLIGHET ENLIGT BIBELN

En del av oss har kanske inte upplevd skillnaden mellan att ha kunskap om Gud och att verkligen känna honom. Vi läser i Bibeln och ser att Gud vill att vi ska lära känna honom, men vet inte säkert hur vi ska få den där djupa förtrogenheten och gemenskapen med honom.

 

Den här kursen handlar om hur vi kan lära känna vår treenige Guds natur och personlighet bättre så att vi får erfara mer av Gud och hans kraft i våra liv, och kan utveckla en djupare och mer förtrolig relation med honom. Den kommer även ta upp sådant som kan blockera vår upplevelse av Gud som han verkligen är och orsakerna till några av de blockeringarna. Du kommer också ges möjlighet att få ta emot mer av den helige Ande.UTFORSKA-SERIENS KURSER


Tillbaka till UTFORSKA