A2: UTFORSKA GUDOMENS PERSONLIGHET ENLIGT BIBELN

24-26 februari 2023, Götabro Kursgård, Kumla

En del av oss har kanske inte upplevd skillnaden mellan att ha kunskap om Gud och att verkligen känna honom. Vi läser i Bibeln och ser att Gud vill att vi ska lära känna honom, men vet inte säkert hur vi ska få den där djupa förtrogenheten och gemenskapen med honom.

 

Den här kursen handlar om hur vi kan lära känna vår treenige Guds natur och personlighet bättre så att vi får erfara mer av Gud och hans kraft i våra liv, och kan utveckla en djupare och mer förtrolig relation med honom. Den kommer även ta upp sådant som kan blockera vår upplevelse av Gud som han verkligen är och orsakerna till några av de blockeringarna. Du kommer också ges möjlighet att få ta emot mer av den helige Ande.


Praktiska detaljer

Under helgen genomför vi två Utforska-kurser, kurs A1 och denna kurs. Inregistrering från fredag kl 12.00. Lunch serveras kl 13.00 och första undervisningspass börjar kl 14.00. Om du av någon anledning inte kan komma i tid till lunch, låt oss få veta det så vi kan se till att mat sparas åt dig. Den dubbla kursen avslutas söndag med lunch kl 13.00. 

Var vänlig observera att vi inte kan förse med lakan och handdukar.

En beskrivning av hur man kommer till Götabro får du tillsammans med din bokningsbekräftelse.

Om du vill kontakta bokningskontoret:

Telefon: 072-749 31 40

Använd gärna vårt bokningsformulär.UTFORSKA-SERIENS KURSER 2022–2023


Tillbaka till UTFORSKA