Helanderetreater


Bakgrund

Bibeln berättar att Gud både vill och kan fylla våra behov och ta sig an våra problem, hur svåra de än kan te sig. I Lukas 4:18-19 citerar Jesus från Gamla testamentet:

Herrens Ande är över mig, ty han har smort mig till att predika glädjens budskap för de fattiga. Han har sänt mig för att ropa ut frihet för de fångna och syn för de blinda, för att ge de betryckta frihet och predika ett nådens år från Herren.


I Lukas 4:18-19 citerar Jesus från Gamla testamentet:

Herrens Ande är över mig, ty han har smort mig till att predika glädjens budskap för de fattiga. Han har sänt mig för att ropa ut frihet för de fångna och syn för de blinda, för att ge de betryckta frihet och predika ett nådens år från Herren.


Jesus var medveten om att människor var i stort behov av helande, att många levde bortvända från honom eller befann sig i situationer som kändes som ett fängelse. De var kroppsligt, själsligt och andligt sjuka och ofta så trasiga invärtes att de aldrig riktigt hittat sin sanna identitet. När Jesus uttalade de ovanstående orden förklarade han att han själv var svaret. Att i honom och genom hans kärlek kan vi få läkedom och upprättelse och bli fria att tjäna honom och leva i gemenskap med honom både här på jorden och för evigt.


Idag, 2000 år senare, behöver människor Jesus precis lika mycket som då. Svaret är detsamma: Jesus. Och han har bett oss, hans efterföljare, att fortsätta det verk han inledde på jorden: att ge glädjens budskap till de fattiga och läkedom och frihet till de betryckta och fångna.


Vad innebär samtal med förbön?

De samtal och den förbön du får ger dig möjlighet att vara helt uppriktig och sann – du får tid att i en miljö där du bemöts med kärlek utan fördömanden och kritik öppna ditt hjärta och berätta om dina svårigheter för ett själavårdsteam som vill hjälpa dig.

Ofta tas sådana viktiga saker upp som förlåtelse, omvändelse och Jesus som Herre i livet. Man kan också behöva reda ut det ondas eventuella påverkan och bryta den i kraft av Jesu kors och namn.


Syftet med en helanderetreat är att du ska få del av Guds kärlek och helande kraft. Naturligtvis är det inte möjligt att ta itu med ett helt livs alla problem på en gång, utan målet är att underlätta för dig att ta nya viktiga steg i din kristna vandring, vilket ofta sker genom att du får uppleva ett genombrott inom något särskilt område. Dina egna personliga behov och den helige Andes ledning hjälper teamet att förstå vad de ska be för. Du får även råd och uppmuntran inför din fortsatta vandring.


Vilka är det som ingår i själavårdsteamen?

Alla de som arbetar med själavård inom Ellel Ministries är överlåtna, mogna kristna som har en längtan att utifrån sin erfarenhet och träning förmedla Guds kärlek, läkedom och upprättelse enligt Guds rikes principer. De har fått undervisning och handledning av Ellel innan de själva får vara med i ett team, och då till en början under överinseende av dem som redan har god erfarenhet. De får fortsatt träning och egen själavård medan de växer i kunskap och erfarenhet.


Det krävs inte av medlemmarna i själavårdsteamen att de har profana, yrkesmässiga kvalifikationer. Några arbetar inom kristna församlingar och organisationer.

Teamen består av två personer, varav åtminstone en alltid är av samma kön som den hjälpsökande.


Har ni tystnadsplikt?

Ja. Allt som anförtros oss, både i ansökningsformulären och vid förbönstillfällena, bevaras strikt konfidentiellt. Vi lämnar inte ut några uppgifter till någon utan din skriftliga tillåtelse.


Vad ser ni för resultat?

Ingen kan i förväg säga vad Herren Jesus kommer att göra i ditt liv under helanderetreaten. Gud verkar på olika sätt med olika människor. Några får mäktiga helandeupplevelser och vittnar genast om tydliga förändringar. Andra upplever ett successivt skeende över månader och även år efter sin helanderetreat. Nästan alla vittnar om en ökad tro, ökad inre styrka och ett ökat hopp. Hos en del kan en djup, nedtryckt smärta bli berörd för första gången. Det kan resultera i att man under den fortsatta läkningsprocessen till en början blir mer medveten om sin smärta, men Gud tar aldrig upp mer åt gången än vad han vet att vi kan klara av.


Hur mycket kostar det?

Våra helanderetreater hålls för närvarande på Götabro kursgård utanför Kumla. Från januari 2021 har vi beslutat att erbjuda retreaterna utan att deltagarna behöver betala för att vara med. Under sista samlingen under retreaten ges det möjlighet att ge en gåva till Ellel, för att möjliggöra för oss att fortsätta erbjuda helanderetreaterna gratis även i framtiden.


Hur ansöker jag om att få komma med på en helanderetreat?

Det finns ansökningsformulär som du kan beställa genom att ringa eller skriva till Ellel Ministries Sverige. När vi fått in dem tar vi under bön ställning till de behov som varje person har och placerar honom eller henne i de allra flesta fall på väntelistan för nästa möjliga retreat. Vid några tillfällen kanske en helanderetreat inte ses som den bästa vägen framåt för en viss person och då kan råd om alternativa vägar ges.


Hur förbereder jag mig för en helanderetreat?

Det är en fördel, men inte alls något krav, att före retreaten ha gått någon eller några av våra kurser eller att ha läst någon av de böcker vi ger ut om helande. Du kan få en lista på aktuella böcker, och även beställa dem från Ellels kontor i Vedevåg.


Är det lång väntelista?

Vi försöker ge plats på en helanderetreat så fort som möjligt, men eftersom vi inte har så många retreater per termin, kan väntetiden ibland röra sig om ett par månader. Får vi återbud erbjuds platserna till personer som kan komma på kort varsel.


Kommer man ensam?

De flesta kommer ensamma. Ibland kan någon behöva en stödperson, och då kan till exempel en pastor, en make/maka eller en vän vara med personen som stöd under måltiderna, undervisningen och den fria tiden. I normala fall tar stödpersonen inte del av själva samtals- och förbönstillfällena, och får inte heller sådan hjälp själv. Stödpersonen får betala för boende och mat (kr 1.100).


Hur bor man?

Vid våra helanderetreater på Götabro kursgård får alla deltagare enkelrum av enkel standard med dusch/WC i korridoren.

     Om du behöver specialkost av medicinska skäl, eller ett rum som kan ta in en rullstol, ber vi dig nämna detta när du anmäler dig.

 

Vilket är nästa steg att ta efter helanderetreaten?

Vi rekommenderar att du engagerar dig helhjärtat i en lokal församling. Ditt själavårdsteam kan ge dig en del ytterligare råd. Den församling du söker dig till kan ha ett eget team som kan ge dig fortsatt hjälp och stöd, om du känner behov av det. Kanske skulle det vara till hjälp för dig att delta i någon av våra kurser.


Övriga frågor

Ring Stig och Anki Alesand, ansvarig för Helanderetreaterna, telefon 070-629 31 40.Till "Start"

"Bibeln berättar att

Gud både vill och kan

fylla våra behov och

ta sig an våra problem,

hur svåra de än kan te sig."

"Det var som att

Gud hade förberett

ett dukat bord och

bara gav och gav.

Efter retreaten

har jag känt mig

värdefull, verkligen

fin, hela jag."

Vittnesbörd:

"Nästan alla vittnar

om en ökad tro,

ökad inre styrka

och ett ökat hopp."

"När helgen var

över hade jag fått

mitt mirakel!

Jag fick inre frid

och upprättelse.

Blev löst från bojor

som bundit mig

i många, många år."

Vittnesbörd: