Här nedanför kan du lyssna på undervisningen från konferensen 2023:Fredag 9 juni 15:00: Jesus - vårt hopp

Fredag 9 juni 19:00: Jesus - vårt hopp för frihet

Lördag 10 juni 10:00: Jesus - vårt hopp för våra relationer

Lördag 10 juni 15:00: Jesus - vårt hopp för tillhörighet

Lördag 10 juni 19:00: Jesus - vårt hopp för helande

Söndag 11 juni 10:00: Jesus – vårt hopp för framtiden