Ellel Sverige


Vår vision

Ellel Ministries Sverige är en icke samfundsbunden kristen organisation, med visionen att utrusta Guds församling genom att ta emot människor, undervisa dem om Guds Rike, och hela dem som söker hjälp.

 

Vårt uppdrag 

Vårt uppdrag är att fullfölja ovanstående vision där Gud öppnar dörrarna i hela Sverige, för att i enlighet med Jesu missionsbefallning proklamera Guds Rike genom att förkunna evangelium, hela de illa medfarna, och sätta de bundna fria. Därför ser vi det som vår uppgift att arbeta med evangelisation, helande, befrielse, och lärjungaträning. Vår mission är grundad på vad Gud talade i sitt ord, Bibeln, som t ex Jes. 61:1-7 Luk. 9: 1-2,9 Matt. 28: 18-20 Ef. 4:12 och 2 Tim. 2:2.

 

Grunden för vår tro

Gud är en treenig Gud. Gud Fadern, Skaparen, älskar alla människor. Gud Sonen, Jesus Kristus, är Frälsare och Läkare, Herre och Kung. Gud den Helige Ande, Hjälparen, bor i varje kristen, och ger den dynamiska kraften genom vilken de kan fortsätta Kristi tjänst på jorden. Bibeln är den gudomligt inspirerade auktoriteten för tro, lära och livsstil, och är grunden för vad vi undervisar.


Ellel Ministries i Sverige

Ellel Ministries Sverige, som är en del av Ellel Ministries International, är i högsta grad en lekmannarörelse, med bara en anställd ledare, och engagerar i dag ett femtiotal ideella medarbetare, från olika samfund och rörelser, som förebedjare och lärare. Ekonomiskt bärs verksamheten till stor del upp av gåvointäkter. Arbetet leds för närvarande av Stein Westli och en styrelse.


Styrelse:

Stein Westli, ledare, Vintros

Kent Hiding, Lindesberg

Gertrud Storsjö, Bromma

Anita Frisk, Mariestad

Stig Alesand, Nyköping

Paul Wilcox, Örebro

Lena Lundblad, Malmköping


Kassör:

Paul Wilcox, Örebro


Stein Westli, ledare för

Ellels arbete i Sverige.

Några av

Ellel Sveriges medarbetare.