Samtal och förbön under covid19-pandemin


Under den period som covid19-pandemin gör det olämpligt att mötas, försöker vi hitta alternativa sätt att erbjuda samtal och förbön. Vi har förebedjare som är redo att erbjuda samtal över telefon, Zoom eller Skype. Detta gäller dock inte under skolans sommarlov. Om du är intresserad av att få ett sådant samtal, hör av dig till oss, så erbjuder vi dig en tid.

Du kan även skicka in ett bönemne till oss via vårt mejlformulär. Vi har en grupp förebedjare som ber över dessa inkomna böneämnen. OBS: Denna möjlighet kommer vi bara erbjuda under den tidsperiod där vi inte kan ta emot människor till samtal eller helanderetreater.

Själavård


Vi erbjuder själavård i första hand vid våra helanderetreater, där man genom en helg får god tid för personligt samtal med förbön.


Vi kan även erbjuda tillfälle för enskilda samtal, om man av någon anledning inte har möjlighet att delta i en helanderetreat. Men för att ett samtal skall göra en skillnad, är det viktigt att den som får samtalet också får god undervisning. Jesus arbetade oftast på detta sätt, han undervisade folket innan han helade.


I helanderetreaterna ges några undervisningspass. Det är önskvärt att den som kommer för ett enskilt samtal som förberedelse har gått någon Ellelkurs innan samtalet, eller i alla fall har läst någon av våra böcker.


Vi tillämpar tystnadsplikt i allt vi gör, så du kan vara trygg när du kontaktar Ellel Sverige.


Läs mer om våra helanderetreater.Om du önskar komma för ett samtal eller en helanderetreat, ring:

Anita Halvardsson, ansvarig för enskilda samtal: telefon 076-045 41 99

Stig och Anki Alesand, ansvarig för Helanderetreater: telefon 070-629 31 40


Du kan även kontakta oss här.
"Det helande

och den befrielse

Gud gav var så stor

att jag ser på livet

som före och efter

den helgen."

Vittnesbörd: