Helanderetreater


Vad är en helanderetreat?

Det var genom att erbjuda helanderetreater som Ellel Ministries arbete en gång startade, och de är fortfarande centrala i vår verksamhet. Bibeln berättar att Gud både vill och kan fylla våra behov och ta sig an våra problem, hur svåra de än kan te sig.


En helanderetreat innebär 2–3 dagar (oftast ett veckoslut) med undervisning och individuella samtal med förbön i en trygg och kärleksfull miljö. Det ges tid för lovsång och tillbedjan och enskild tid med Herren. De samtal och den förbön du får ger dig möjlighet att vara helt uppriktig och sann – du får tid att i en miljö där du bemöts med kärlek utan fördömanden och kritik öppna ditt hjärta och berätta om dina svårigheter för ett själavårdsteam som vill hjälpa dig.


Syftet med en helanderetreat är att du ska få del av Guds kärlek och helande kraft. Naturligtvis är det inte möjligt att ta itu med ett helt livs alla problem på en gång, utan målet är att underlätta för dig att ta nya viktiga steg i din kristna vandring, vilket ofta sker genom att du får uppleva ett genombrott inom något särskilt område.


Bakgrund och praktisk information för Helanderetreater.


"Syftet med en helanderetreat

är att du ska få del av Guds kärlek

och helande kraft."